RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Съобщение до М. Г. МИЛУШЕВ, относно съобщаване на Заповед на Главен архитект на Район "Нови Искър" № РНИ23-РА50-121/ 28.08.2023год. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-74 и УПИ IX-74 по плана на с. Чепинци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3026/15/sobschenie-do--m--g--milushev--otnosno-sobschavane-na-zapoved-na-glaven-arhitekt-na-rajon--novi-iskr------rni23-ra50-121--28-08-2023god--za-odobryavane-na-proekt-za-pup-prz-za-upi-VIII-74--i-upi-IX-74-po-plana-na-s--chepintsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/3026/15/sobschenie-do--m--g--milushev--otnosno-sobschavane-na-zapoved-na-glaven-arhitekt-na-rajon--novi-iskr------rni23-ra50-121--28-08-2023god--za-odobryavane-na-proekt-za-pup-prz-za-upi-VIII-74--i-upi-IX-74-po-plana-na-s--chepintsi.html Wed, 27 Sep 2023 09:57:34 +0300 ]]> <![CDATA[Обявление за удължаване срока за подаване на офертни предложения за процедурата.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3016//obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-za-podavane-na-ofertni-predlozheniya-za-protsedurata-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3016//obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-za-podavane-na-ofertni-predlozheniya-za-protsedurata-.html Tue, 26 Sep 2023 09:18:07 +0300

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1807/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за подаване на офертни предложения във връзка с конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

]]>
<![CDATA[Инвестиционно предложение за изграждане на 9 /девет/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ II-829, 827, 825 - "за ЖС", с. Кътина]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3018/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-9--devet--svobodnostoyaschi-kschi-i-sobstven-vodoiztochnik-za-bitovi-nuzhdi-v-upi-II-829--827--825----za-zhs---s--ktina.html http://www.novi-iskar.bg/news/3018/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-9--devet--svobodnostoyaschi-kschi-i-sobstven-vodoiztochnik-za-bitovi-nuzhdi-v-upi-II-829--827--825----za-zhs---s--ktina.html Tue, 26 Sep 2023 09:17:47 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ I-826, 832 - "за ЖС", IV-826, 832 - "за ЖС", V-826 - "за ЖС", VI-826 - "за ЖС" с. Кътина]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3017/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-4--chetiri--svobodnostoyaschi-kschi-i-sobstven-vodoiztochnik-za-bitovi-nuzhdi-v-upi-I-826--832-----za-zhs---IV-826--832----za-zhs---V-826----za-zhs---VI-826----za-zhs--s--ktina.html http://www.novi-iskar.bg/news/3017/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-4--chetiri--svobodnostoyaschi-kschi-i-sobstven-vodoiztochnik-za-bitovi-nuzhdi-v-upi-I-826--832-----za-zhs---IV-826--832----za-zhs---V-826----za-zhs---VI-826----za-zhs--s--ktina.html Tue, 26 Sep 2023 09:15:19 +0300 ]]> <![CDATA[Планови измервания в подстанция на ЕСО налагат прекъсвания на електрозахранването в населени места в Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3019/15/planovi-izmervaniya-v-podstantsiya-na-eso-nalagat-preksvaniya-na-elektrozahranvaneto-v-naseleni-mesta-v-stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/3019/15/planovi-izmervaniya-v-podstantsiya-na-eso-nalagat-preksvaniya-na-elektrozahranvaneto-v-naseleni-mesta-v-stolichna-obschina.html Mon, 25 Sep 2023 09:19:25 +0300

София, 25.09.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 29.09.2023 г., поради планови измервания в подстанция „Курило“, собственост на ЕСО, за периода от 02:00 ч. до 04:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места на територията на Столична община: гр. Нови Искър, кв. „Кумарица“, с. Войнеговци, с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Балша, с. Доброславци и с. Чепинци.

]]>
<![CDATA[OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен недвижим имот-публична общинска собственост]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3014//Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs-za-otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nezhilischen-nedvizhim-imot-publichna-obschinska-sobstvenost.html http://www.novi-iskar.bg/news/3014//Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs-za-otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nezhilischen-nedvizhim-imot-publichna-obschinska-sobstvenost.html Mon, 25 Sep 2023 00:06:38 +0300 Във връзка с открита процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен
недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ обособена
част от едноетажна сграда, находяща се на територията на с. Кубратово,
район „Нови Искър“ ]]>
<![CDATA[УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3023/15/uvedomleniya-na-osnovanie-chl--26--al--1-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3023/15/uvedomleniya-na-osnovanie-chl--26--al--1-ot-apk.html Thu, 21 Sep 2023 09:38:02 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РНИ23-РД09-363 ЗА НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 99Б ОТ ЗГР]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3022/15/zapoved-rni23-rd09-363-za-naznachena-komisiya-po-reda-na-chl--99b-ot-zgr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3022/15/zapoved-rni23-rd09-363-za-naznachena-komisiya-po-reda-na-chl--99b-ot-zgr.html Thu, 21 Sep 2023 09:37:12 +0300 ]]> <![CDATA[УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСН. ЧЛ.26, АЛ.1 ОТ АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3021/15/uvedomlenie-na--osn--chl-26--al-1-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3021/15/uvedomlenie-na--osn--chl-26--al-1-ot-apk.html Thu, 21 Sep 2023 09:35:38 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РНИ23-РД09-362 ЗА НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 99Б ОТ ЗГР]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3020/15/zapoved-rni23-rd09-362--za-naznachena-komisiya-po-reda-na-chl--99b-ot-zgr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3020/15/zapoved-rni23-rd09-362--za-naznachena-komisiya-po-reda-na-chl--99b-ot-zgr.html Thu, 21 Sep 2023 09:34:20 +0300 ]]> <![CDATA[Обява за медицинска сестра в ДГ №114 с. Световрачене]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3015/15/obyava--za-meditsinska-sestra-v-dg----114-s--svetovrachene.html http://www.novi-iskar.bg/news/3015/15/obyava--za-meditsinska-sestra-v-dg----114-s--svetovrachene.html Wed, 20 Sep 2023 07:50:48 +0300

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“. Кратко описание на длъжността:

]]>
<![CDATA[От 21 до 27 септември е срокът за регистрация на учениците, които желаят да участват в конкурса-обучение „Работилница за творческо писане – Разкажи за София“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3025/15/ot-21-do-27-septemvri-e-srokt-za-registratsiya-na-uchenitsite--koito-zhelayat-da-uchastvat-v-konkursa-obuchenie----rabotilnitsa-za-tvorchesko-pisane-----razkazhi-za-sofiya---.html http://www.novi-iskar.bg/news/3025/15/ot-21-do-27-septemvri-e-srokt-za-registratsiya-na-uchenitsite--koito-zhelayat-da-uchastvat-v-konkursa-obuchenie----rabotilnitsa-za-tvorchesko-pisane-----razkazhi-za-sofiya---.html Tue, 19 Sep 2023 09:51:19 +0300 ]]> <![CDATA[Проект „Виртуално-художествени решения за справяне с проблемите от хуманитарната криза, вследствие на войната в Украйна и дейности за постигане на равенство между половете“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3024/15/proekt----virtualno-hudozhestveni-resheniya-za-spravyane-s-problemite-ot-humanitarnata-kriza--vsledstvie-na-vojnata-v-ukrajna-i-dejnosti-za-postigane-na-ravenstvo-mezhdu-polovete---.html http://www.novi-iskar.bg/news/3024/15/proekt----virtualno-hudozhestveni-resheniya-za-spravyane-s-problemite-ot-humanitarnata-kriza--vsledstvie-na-vojnata-v-ukrajna-i-dejnosti-za-postigane-na-ravenstvo-mezhdu-polovete---.html Tue, 19 Sep 2023 09:48:18 +0300 ]]> <![CDATA[С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № РНИ23-ГР00-44 / 13.09.2023год.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3013/15/s--o-b-sch-e-n-i-e-izh------rni23-gr00-44---13-09-2023god-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3013/15/s--o-b-sch-e-n-i-e-izh------rni23-gr00-44---13-09-2023god-.html Wed, 13 Sep 2023 17:49:47 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед за рекултивация на хумусния слой - Булгартрансгаз ЕАД]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3012//zapoved-za-rekultivatsiya-na-humusniya-sloj---bulgartransgaz-ead.html http://www.novi-iskar.bg/news/3012//zapoved-za-rekultivatsiya-na-humusniya-sloj---bulgartransgaz-ead.html Fri, 08 Sep 2023 15:30:47 +0300

З А П О В Е Д

№ РНИ23-РД09-353/07.09.2023 г.

 

От ДЗЗД „Интернешънал Газ“, дружество учредено съгласно законите на Р България, вписано в регистър Булстат с код 180711624, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, в качеството му на изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с Възложител – „Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175203478 ]]>
<![CDATA[Отдаване под наем за срок от една стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3011//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-edna-stopanski-godini-na-zemedelski-zemi-ot-opf-na-rajon----novi-iskr-----nahodyaschi-se-v-zemlischata-na-gr--novi-iskr-i-s--mirovyane.html http://www.novi-iskar.bg/news/3011//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-edna-stopanski-godini-na-zemedelski-zemi-ot-opf-na-rajon----novi-iskr-----nahodyaschi-se-v-zemlischata-na-gr--novi-iskr-i-s--mirovyane.html Mon, 04 Sep 2023 00:31:28 +0300 Отдаване под наем
за срок от една стопански години на земеделски земи от ОПФ на район
“Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне ]]>
<![CDATA[Обявление за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичната площадка на Приемно-пускова станция ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3010/15/obyavlenie-za-zapochnala-protsedura-po-otchuzhdavane-na-chasti-ot-imoti-----chastna-sobstvenost--za-drzhavna-nuzhda-za-izgrazhdane-na-obsluzhvascha-tehnicheska-infrastruktura-----ptna-vrzka-km-tehnologichnata-ploschadka-na-priemno-puskova-stantsiya-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3010/15/obyavlenie-za-zapochnala-protsedura-po-otchuzhdavane-na-chasti-ot-imoti-----chastna-sobstvenost--za-drzhavna-nuzhda-za-izgrazhdane-na-obsluzhvascha-tehnicheska-infrastruktura-----ptna-vrzka-km-tehnologichnata-ploschadka-na-priemno-puskova-stantsiya-.html Thu, 31 Aug 2023 17:34:01 +0300 ]]> <![CDATA[Предстояща обработка на тревните площи против кърлежи]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3009/15/predstoyascha-obrabotka-na-trevnite-ploschi-protiv-krlezhi.html http://www.novi-iskar.bg/news/3009/15/predstoyascha-obrabotka-na-trevnite-ploschi-protiv-krlezhi.html Tue, 29 Aug 2023 09:28:55 +0300 ]]> <![CDATA[Съобщение до М. П. НИКОЛОВ, В. Г. ТОДОРОВ и ФОНДАЦИЯ ДИМОВ ЕКО СИСТЕМИ, относно съобщаване на Заповед на Главен архитект наСтолична община № САГ23-РА50-191/ 28.04.2023год. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с КИ 57011.5522.25 и 57011.5522.33 по ККК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3008/15/sobschenie-do--m--p--nikolov--v--g--todorov-i-fondatsiya-dimov-eko-sistemi--otnosno-sobschavane-na-zapoved-na-glaven-arhitekt-nastolichna-obschina-----sag23-ra50-191--28-04-2023god--za-odobryavane-na-proekt-za-pup-prz-za-pi-s-ki-57011-5522-25-i-57011-5522-33-po-kkk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3008/15/sobschenie-do--m--p--nikolov--v--g--todorov-i-fondatsiya-dimov-eko-sistemi--otnosno-sobschavane-na-zapoved-na-glaven-arhitekt-nastolichna-obschina-----sag23-ra50-191--28-04-2023god--za-odobryavane-na-proekt-za-pup-prz-za-pi-s-ki-57011-5522-25-i-57011-5522-33-po-kkk.html Thu, 24 Aug 2023 18:24:51 +0300 ]]> <![CDATA[Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3002//obyavlenie-za-provezhdane-na-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-chast-ot-imot-obschinska-sobstvenost.html http://www.novi-iskar.bg/news/3002//obyavlenie-za-provezhdane-na-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-chast-ot-imot-obschinska-sobstvenost.html Thu, 24 Aug 2023 08:19:31 +0300 Във връзка с открита процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за*отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от
недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение
за склад, находящо се в административна сграда – кметство
с. Световрачене, район „Нови Искър" ]]>