RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“ /ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи изпълнява Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма ..]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2417/15/glavna-direktsiya----pozharna-bezopastnost-i-zaschita-na-naselenieto-----gdpbzn--km-ministerstvo-na-vtreshnite-raboti-izplnyava-proekt-----BG16M1OP002-4-001-0001----tsentrove-za-povishavane-gotovnostta-na-naselenieto-za-reaktsiya-pri-navodneniya----po-operativna-programa---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2417/15/glavna-direktsiya----pozharna-bezopastnost-i-zaschita-na-naselenieto-----gdpbzn--km-ministerstvo-na-vtreshnite-raboti-izplnyava-proekt-----BG16M1OP002-4-001-0001----tsentrove-za-povishavane-gotovnostta-na-naselenieto-za-reaktsiya-pri-navodneniya----po-operativna-programa---.html Wed, 23 Sep 2020 10:56:10 +0300 ]]> <![CDATA[Писмо от РИОСВ във връзка с извършване на проверка на площадка за дейности с отпадни суровини, която се стопанисва от фирма "Индустриални суровини" ООД]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2416/15/pismo-ot-riosv-vv-vrzka-s-izvrshvane-na-proverka-na-ploschadka-za-dejnosti-s-otpadni-surovini--koyato-se-stopanisva-ot-firma--industrialni-surovini--ood.html http://www.novi-iskar.bg/news/2416/15/pismo-ot-riosv-vv-vrzka-s-izvrshvane-na-proverka-na-ploschadka-za-dejnosti-s-otpadni-surovini--koyato-se-stopanisva-ot-firma--industrialni-surovini--ood.html Mon, 21 Sep 2020 15:37:25 +0300 ]]> <![CDATA[Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30м. в поземлен имот с идентификатор 11884.5964.239, местност "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър, Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2415/15/izgrazhdane-na-zhilischna-sgrada-i-sobstven-vodoiztochnik-s-dlbochina-30m--v-pozemlen-imot-s-identifikator-11884-5964-239--mestnost--prelozite---s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr--stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2415/15/izgrazhdane-na-zhilischna-sgrada-i-sobstven-vodoiztochnik-s-dlbochina-30m--v-pozemlen-imot-s-identifikator-11884-5964-239--mestnost--prelozite---s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr--stolichna-obschina.html Mon, 21 Sep 2020 15:24:43 +0300 ]]> <![CDATA[Подмяна на уличен водопровод по ул. „Чавдар Войвода“ от ул. „Ливадски път“ до ул. „Искърско дефиле“, кв. Курило, район „Нови Искър“ – СО]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2414/15/podmyana-na-ulichen-vodoprovod-po-ul-----chavdar-vojvoda----ot-ul-----livadski-pt----do-ul-----iskrsko-defile-----kv--kurilo--rajon----novi-iskr--------so.html http://www.novi-iskar.bg/news/2414/15/podmyana-na-ulichen-vodoprovod-po-ul-----chavdar-vojvoda----ot-ul-----livadski-pt----do-ul-----iskrsko-defile-----kv--kurilo--rajon----novi-iskr--------so.html Mon, 21 Sep 2020 15:17:03 +0300 ]]> <![CDATA[Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, помещение за книжарница, находящо се в сградата на 170 СУ "Васил Левски"- гр. Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2413//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-chasti-ot-nedvizhim-imot---publichna-obschinska-sobstvenost--pomeschenie-za-knizharnitsa--nahodyascho-se-v-sgradata-na-170-su--vasil-levski---gr--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2413//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-chasti-ot-nedvizhim-imot---publichna-obschinska-sobstvenost--pomeschenie-za-knizharnitsa--nahodyascho-se-v-sgradata-na-170-su--vasil-levski---gr--novi-iskr.html Thu, 17 Sep 2020 08:39:07 +0300 ]]> <![CDATA[Започва набиране на преброители за Преброяване 2021]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2412/15/zapochva-nabirane-na-prebroiteli-za-prebroyavane-2021.html http://www.novi-iskar.bg/news/2412/15/zapochva-nabirane-na-prebroiteli-za-prebroyavane-2021.html Tue, 15 Sep 2020 16:26:46 +0300 ]]> <![CDATA[Започва набиране на преброители за Преброяване 2021]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2411/15/zapochva-nabirane-na-prebroiteli-za-prebroyavane-2021.html http://www.novi-iskar.bg/news/2411/15/zapochva-nabirane-na-prebroiteli-za-prebroyavane-2021.html Tue, 15 Sep 2020 16:21:30 +0300 В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да ... ]]> <![CDATA[Столична община – Район „Нови Искър“ търси да назначи работник за постоянна работа на длъжност - „Общ работник - озеленител“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2410//stolichna-obschina-----rajon----novi-iskr----trsi-da-naznachi-rabotnik-za-postoyanna-rabota-na-dlzhnost------obsch-rabotnik---ozelenitel---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2410//stolichna-obschina-----rajon----novi-iskr----trsi-da-naznachi-rabotnik-za-postoyanna-rabota-na-dlzhnost------obsch-rabotnik---ozelenitel---.html Tue, 15 Sep 2020 08:37:04 +0300 ]]> <![CDATA[Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2409/15/anketno-prouchvane-za-tselite-na-energijno-obnovyavane-na-mnogofamilni-zhilischni-sgradi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2409/15/anketno-prouchvane-za-tselite-na-energijno-obnovyavane-na-mnogofamilni-zhilischni-sgradi.html Mon, 14 Sep 2020 17:56:44 +0300 Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС - Хоризонт 2020 ]]> <![CDATA[Турнир по футбол за деца в памет на Митко Стоилов]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2408/15/turnir-po-futbol-za-detsa-v-pamet-na-mitko-stoilov.html http://www.novi-iskar.bg/news/2408/15/turnir-po-futbol-za-detsa-v-pamet-na-mitko-stoilov.html Mon, 14 Sep 2020 17:29:05 +0300 Състезанието се организира от Столична община район „Нови Искър“, ФК „Въстаник 26“ (Войнеговци) със съдействието на ЗС на БФС гр. София ]]> <![CDATA[Обява за работа - СО Район "Нови Искър" търси да назначи озеленител]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2407/15/obyava-za-rabota---so-rajon--novi-iskr--trsi-da-naznachi-ozelenitel.html http://www.novi-iskar.bg/news/2407/15/obyava-za-rabota---so-rajon--novi-iskr--trsi-da-naznachi-ozelenitel.html Mon, 14 Sep 2020 17:09:15 +0300 Работата включва поддръжка на обществени места в района на гр. Нови Искър ... ]]> <![CDATA[Уведомление от "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД и Инвестиционно предложение за изграждане на логистичен център "Чепинци-Локорско"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2406/15/uvedomlenie-ot--lidl-blgariya-eood-end-ko--kd-i-investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-logistichen-tsentr--chepintsi-lokorsko-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2406/15/uvedomlenie-ot--lidl-blgariya-eood-end-ko--kd-i-investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-logistichen-tsentr--chepintsi-lokorsko-.html Mon, 14 Sep 2020 15:46:17 +0300 ]]> <![CDATA[Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. "Софийска", район "Нови Искър", за разполагане на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2405//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-dve-obosobeni-chasti-ot-pozemlen-imot-chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-v-s--svetovrachene--ul---sofijska---rajon--novi-iskr---za-razpolagane-na-premestvaemi-obekti-za-trgovski-i-obsluzhvaschi-dejnosti.html http://www.novi-iskar.bg/news/2405//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-dve-obosobeni-chasti-ot-pozemlen-imot-chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-v-s--svetovrachene--ul---sofijska---rajon--novi-iskr---za-razpolagane-na-premestvaemi-obekti-za-trgovski-i-obsluzhvaschi-dejnosti.html Fri, 11 Sep 2020 09:46:20 +0300 Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две
обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се
в с. Световрачене, ул. "Софийска", район "Нови Искър", за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности ]]>
<![CDATA[Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2403/15/tehnologichni-linii-za-prerabotka-na-neopasni-otpadtsi-ot-kauchuk-v-gumen-granulat-i-stari-bitumosdrzhaschi-izolatsii.html http://www.novi-iskar.bg/news/2403/15/tehnologichni-linii-za-prerabotka-na-neopasni-otpadtsi-ot-kauchuk-v-gumen-granulat-i-stari-bitumosdrzhaschi-izolatsii.html Thu, 03 Sep 2020 10:54:55 +0300 ]]> <![CDATA[Уведомително писмо от фирма "Индустриални суровини" ЕООД]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2404/15/uvedomitelno-pismo-ot-firma--industrialni-surovini--eood.html http://www.novi-iskar.bg/news/2404/15/uvedomitelno-pismo-ot-firma--industrialni-surovini--eood.html Tue, 01 Sep 2020 17:59:27 +0300 ]]> <![CDATA[Одобрение план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/-III-90001 /за жс, склад и магазин/, кв. 28, с. Доброславци, район "Нови Искър", идентичен на ПИ с идентификатор 21662.4827.47 от КККР на с. Доброславци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2400/15/odobrenie-plan-za-regulatsiya--pr--i-plan-za-zastroyavane--pz--na-ureguliran-pozemlen-imot--upi--III-90001--za-zhs--sklad-i-magazin---kv--28--s--dobroslavtsi--rajon--novi-iskr---identichen-na-pi-s-identifikator-21662-4827-47-ot-kkkr-na-s--dobroslavtsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2400/15/odobrenie-plan-za-regulatsiya--pr--i-plan-za-zastroyavane--pz--na-ureguliran-pozemlen-imot--upi--III-90001--za-zhs--sklad-i-magazin---kv--28--s--dobroslavtsi--rajon--novi-iskr---identichen-na-pi-s-identifikator-21662-4827-47-ot-kkkr-na-s--dobroslavtsi.html Thu, 27 Aug 2020 15:00:14 +0300 ]]> <![CDATA[Предстояща обработка на зелените площи и публичните пространства против комари]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2401/15/predstoyascha-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-protiv-komari.html http://www.novi-iskar.bg/news/2401/15/predstoyascha-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-protiv-komari.html Wed, 26 Aug 2020 15:07:43 +0300 Поетапно ще бъдат обработени петте квартала на град Нови Искър и дванадесетте населени места от ... ]]> <![CDATA[Район "Нови Искър" - СО с официално запитване към МОСВ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2402/15/rajon--novi-iskr----so-s-ofitsialno-zapitvane-km-mosv.html http://www.novi-iskar.bg/news/2402/15/rajon--novi-iskr----so-s-ofitsialno-zapitvane-km-mosv.html Wed, 26 Aug 2020 09:43:49 +0300 Администрацията на район "Нови Искър" изпрати официално запитване към Министерството на околната среда и водите във връзка с ... ]]> <![CDATA[Отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2399//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-10-deset--godini-na-imoti-publichna-obschinska-sobstvenost--polzvani-za-lekarski-i-stomatologichni-kabineti--nahodyaschi-se-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr--------s--lokorsko--s--dobroslavtsi-i-s--mirovyane.html http://www.novi-iskar.bg/news/2399//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-10-deset--godini-na-imoti-publichna-obschinska-sobstvenost--polzvani-za-lekarski-i-stomatologichni-kabineti--nahodyaschi-se-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr--------s--lokorsko--s--dobroslavtsi-i-s--mirovyane.html Mon, 24 Aug 2020 08:34:56 +0300 Отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на
имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и
стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови
Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне ]]>
<![CDATA[Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, помещение за книжарница, находящ се в сградата на 170 СУ "Васил Левски", гр. Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2397//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-chasti-ot-nedvizhim-imot---publichna-obschinska-sobstvenost--pomeschenie-za-knizharnitsa--nahodyasch-se-v-sgradata-na-170-su--vasil-levski---gr--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2397//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-chasti-ot-nedvizhim-imot---publichna-obschinska-sobstvenost--pomeschenie-za-knizharnitsa--nahodyasch-se-v-sgradata-na-170-su--vasil-levski---gr--novi-iskr.html Fri, 14 Aug 2020 10:54:36 +0300 ]]>