RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[ПОКАНА за кандидатстване по Пилотната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2208/15/pokana--za-kandidatstvane-po-pilotnata-faza-na-proekt-za-prehod-km-alternativni-formi-za-otoplenie-na-domakinstvata.html http://www.novi-iskar.bg/news/2208/15/pokana--za-kandidatstvane-po-pilotnata-faza-na-proekt-za-prehod-km-alternativni-formi-za-otoplenie-na-domakinstvata.html Mon, 20 Jan 2020 12:07:57 +0200 Столична община публикува за обществени консултации разработения проект на процедурата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община с всички изисквания, документи ... ]]> <![CDATA[Опасни отпадъци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2207/15/opasni-otpadtsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2207/15/opasni-otpadtsi.html Fri, 17 Jan 2020 16:13:35 +0200

На 24 януари в район „Нови Искър” ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци

]]>
<![CDATA[Отдел „ УТККС“, при СО район „ Нови Искър“ съобщава, със Заповед №РНИ19-РД56-36/17.10.2019г. на Кмета на район „Нови Искър“ е одобрена експертна оценка за 600 кв.м. от 756 кв.м. от новообразуван имот №11884.5964.189 в местност „Язовина”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2206/15/otdel-----utkks-----pri-so-rajon-----novi-iskr----sobschava--ss-zapoved----rni19-rd56-36-17-10-2019g--na-kmeta-na-rajon----novi-iskr----e-odobrena-ekspertna-otsenka--za--600-kv-m--ot-756-kv-m--ot-novoobrazuvan-imot----11884-5964-189-v-mestnost----yazovina---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2206/15/otdel-----utkks-----pri-so-rajon-----novi-iskr----sobschava--ss-zapoved----rni19-rd56-36-17-10-2019g--na-kmeta-na-rajon----novi-iskr----e-odobrena-ekspertna-otsenka--za--600-kv-m--ot-756-kv-m--ot-novoobrazuvan-imot----11884-5964-189-v-mestnost----yazovina---.html Thu, 16 Jan 2020 11:31:20 +0200 ]]> <![CDATA[Стартира нов футболен турнир!]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2204/15/startira-nov-futbolen-turnir-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2204/15/startira-nov-futbolen-turnir-.html Tue, 14 Jan 2020 16:06:29 +0200 От 18.01.2020 г. стартира "Open cup Нови Искър". Турнира се организира от Българска Асоциация Мини Футбол и Район Нови Искър - СО, като ще обхване ... ]]> <![CDATA[Районни ученически спортни игри по хандбал]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2202/15/rajonni-uchenicheski-sportni-igri-po-handbal.html http://www.novi-iskar.bg/news/2202/15/rajonni-uchenicheski-sportni-igri-po-handbal.html Mon, 13 Jan 2020 16:02:58 +0200 Двете училища отиват на градските ученически спортни игри, където ще представят района ни ... ]]> <![CDATA[Информационна среща по повод проекта за газифициране на "Овергаз"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2203/15/informatsionna-srescha-po-povod-proekta-za-gazifitsirane-na--overgaz-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2203/15/informatsionna-srescha-po-povod-proekta-za-gazifitsirane-na--overgaz-.html Fri, 10 Jan 2020 16:04:45 +0200 Експертите ще отговарят и на въпроси на жители на района за всичко, свързано с газифицирането - ползите, условията и начините ... ]]> <![CDATA[СЪОБЩЕНИЕ - МНОГОЕЗИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2201/15/sobschenie---mnogoezichni-udostovereniya.html http://www.novi-iskar.bg/news/2201/15/sobschenie---mnogoezichni-udostovereniya.html Thu, 09 Jan 2020 19:01:34 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ19-РА50-119 от 11.12.2019год. на Главен архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за подробен устройствен план – *изменение на плана за регулация */ ИПР / за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-339 от кв. 238 по плана на гр.Нови И]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2200/15/zapoved-----rni19-ra50-119-ot-11-12-2019god--na-glaven-arhitekt-na-rajon----novi-iskr----za-odobryavane-na-proekt-za-podroben-ustrojstven-plan------izmenenie-na-plana-za-regulatsiya----ipr---za-ureguliran-pozemlen-imot--upi--h-----339-ot-kv--238-po-plana-na-gr-novi-i.html http://www.novi-iskar.bg/news/2200/15/zapoved-----rni19-ra50-119-ot-11-12-2019god--na-glaven-arhitekt-na-rajon----novi-iskr----za-odobryavane-na-proekt-za-podroben-ustrojstven-plan------izmenenie-na-plana-za-regulatsiya----ipr---za-ureguliran-pozemlen-imot--upi--h-----339-ot-kv--238-po-plana-na-gr-novi-i.html Thu, 09 Jan 2020 14:33:14 +0200 Заповед № РНИ19-РА50-119 от
11.12.2019год. на Главен архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на
проект за подробен устройствен план – *изменение на плана за регулация
*/ ИПР / за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-339 от кв. 238 по плана
на гр.Нови Искър, кв.Кумарица/ /поземлен имот с идентификатор
00357.5360.339 по КККР за землището на гр.Нови Искър/ /, с
административен адрес: гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 59. ]]>
<![CDATA[Номинации за спортист на годината за район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2205/15/nominatsii-za-sportist-na-godinata-za-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2205/15/nominatsii-za-sportist-na-godinata-za-rajon--novi-iskr-.html Wed, 08 Jan 2020 16:08:06 +0200 Наградата ще се присъди в три категории - за спортист, отбор и треньор от район "Нови Искър", които са постигнали  ... ]]> <![CDATA[Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2199/15/zapoved-za-obschestveno-obszhdane-na-proekt-za-pup-prz-na-m---baklata---s--vojnegovtsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2199/15/zapoved-za-obschestveno-obszhdane-na-proekt-za-pup-prz-na-m---baklata---s--vojnegovtsi.html Mon, 06 Jan 2020 08:49:03 +0200 Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци ]]> <![CDATA[Грейна Коледната елха на район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2198/15/grejna-kolednata-elha-na-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2198/15/grejna-kolednata-elha-na-rajon--novi-iskr-.html Wed, 04 Dec 2019 09:57:52 +0200 До снежния човек и тази година има една специална кутия - КУТИЯТА ЗА ... ]]> <![CDATA[Премахване на регламентирани отпадъци.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2197/15/premahvane-na-reglamentirani-otpadtsi-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2197/15/premahvane-na-reglamentirani-otpadtsi-.html Mon, 28 Oct 2019 08:40:13 +0200 Във връзка с подаден в районната администрация сигнал от граждани за замърсяване със животински отпадъци на терен в местност Смагово /земеделски земи/ в близост до коритото на река Искър ]]> <![CDATA[Обработка срещу гризачи]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2196/15/obrabotka-sreschu-grizachi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2196/15/obrabotka-sreschu-grizachi.html Mon, 21 Oct 2019 14:33:57 +0300

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на  25.10.2019 г. /петък/ ]]>
<![CDATA[ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2195//osiguryavane-na-spetsializiran-transport-na-izbiratelite-s-uvredeno-zrenie-ili-zatrudneniya-v-pridvizhvaneto-v-izborniya-den.html http://www.novi-iskar.bg/news/2195//osiguryavane-na-spetsializiran-transport-na-izbiratelite-s-uvredeno-zrenie-ili-zatrudneniya-v-pridvizhvaneto-v-izborniya-den.html Fri, 18 Oct 2019 17:05:07 +0300 ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН ]]> <![CDATA[СЪОБЩЕНИЕ СРОК ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПСИК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2194//sobschenie-srok-podavane-na-zayavleniya-za-psik.html http://www.novi-iskar.bg/news/2194//sobschenie-srok-podavane-na-zayavleniya-za-psik.html Fri, 18 Oct 2019 11:33:59 +0300 СЪОБЩЕНИЕ СРОК ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПСИК ]]> <![CDATA[Днес 16.10.2019г. се проведе състезанието по футбол от Ученически игри 2019/2020г]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2193/15/dnes-16-10-2019g--se-provede-sstezanieto-po-futbol-ot-uchenicheski-igri-2019-2020g.html http://www.novi-iskar.bg/news/2193/15/dnes-16-10-2019g--se-provede-sstezanieto-po-futbol-ot-uchenicheski-igri-2019-2020g.html Wed, 16 Oct 2019 17:12:40 +0300 Днес 16.10.2019г. се проведе състезанието по футбол от Ученически игри 2019/2020г ]]> <![CDATA[Възстановява се дейността на Изнесено работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и кадастър в администрацията на район "Нови Искър" - Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2192/15/vzstanovyava-se-dejnostta-na-izneseno-rabotno-myasto--irm--na-agentsiya-po-geodeziya--kartografiya-i-kadastr-v-administratsiyata-na-rajon--novi-iskr----stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2192/15/vzstanovyava-se-dejnostta-na-izneseno-rabotno-myasto--irm--na-agentsiya-po-geodeziya--kartografiya-i-kadastr-v-administratsiyata-na-rajon--novi-iskr----stolichna-obschina.html Wed, 16 Oct 2019 17:03:16 +0300

Уведомяваме Ви, че от днес 16.10.2019 г. се възстановява дейността на Изнесено работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и кадастър в администрацията на район "Нови Искър" - Столична община.

]]>
<![CDATA[Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2191//spisk-na-zalichenite-litsa-ot-izbiratelnite-spistsi-v-izborite-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove-na-27-10-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2191//spisk-na-zalichenite-litsa-ot-izbiratelnite-spistsi-v-izborite-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove-na-27-10-2019-g-.html Wed, 16 Oct 2019 14:30:57 +0300 Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. ]]> <![CDATA[Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2190//zapoved-----soa19-rd09-1419-14-10-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2190//zapoved-----soa19-rd09-1419-14-10-2019-g-.html Wed, 16 Oct 2019 14:26:31 +0300 Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г. ]]> <![CDATA[СЪОБЩЕНИЕ - Бели Петна]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2189/15/sobschenie---beli-petna.html http://www.novi-iskar.bg/news/2189/15/sobschenie---beli-petna.html Tue, 15 Oct 2019 11:41:23 +0300 ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ГРАД, УВЕДОМЯВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ]]>