RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Обява за конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект“ в СО – район „Нови Искър“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2500/15/obyava-za-konkurs-za-zaemane-na-dlzhnostta----glaven-arhitekt----v-so-----rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2500/15/obyava-za-konkurs-za-zaemane-na-dlzhnostta----glaven-arhitekt----v-so-----rajon----novi-iskr---.html Wed, 24 Feb 2021 18:12:01 +0200 На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед №   РНИ21-РД09-102/24.02.2021г. на Кмета на ... ]]> <![CDATA[ОБЯВА: Конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект“ в СО – район „Нови Искър“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2499/15/obyava---konkurs-za-zaemane-na-dlzhnostta----glaven-arhitekt----v-so-----rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2499/15/obyava---konkurs-za-zaemane-na-dlzhnostta----glaven-arhitekt----v-so-----rajon----novi-iskr---.html Wed, 24 Feb 2021 18:08:19 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2498//zapoved-za-opredelyane-na-mestata-za-obyavyavane-na-izbiratelnite-spistsi-v-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2498//zapoved-za-opredelyane-na-mestata-za-obyavyavane-na-izbiratelnite-spistsi-v-rajon--novi-iskr-.html Mon, 22 Feb 2021 16:45:50 +0200 ]]> <![CDATA[Планирано прекъсване на електрозахранването на 23 февруари 2021 година]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2493/15/planirano-preksvane-na-elektrozahranvaneto-na-23-fevruari-2021-godina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2493/15/planirano-preksvane-na-elektrozahranvaneto-na-23-fevruari-2021-godina.html Fri, 19 Feb 2021 16:03:07 +0200 ]]> <![CDATA[Избирателни списъци Част I /предварителни/]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2497//izbiratelni-spistsi-chast-I--predvaritelni-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2497//izbiratelni-spistsi-chast-I--predvaritelni-.html Fri, 19 Feb 2021 09:59:16 +0200 ]]> <![CDATA[Провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии и подвижна СИК за СО-Район „Нови Искър”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2494/15/provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-za-so-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2494/15/provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-za-so-rajon----novi-iskr---.html Thu, 18 Feb 2021 17:09:59 +0200 ]]> <![CDATA[Провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии и подвижна СИК за СО-Район „Нови Искър”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2496//provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-za-so-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2496//provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-za-so-rajon----novi-iskr---.html Thu, 18 Feb 2021 09:55:07 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед СОА21-РД09-261 ОТ 12.02.2021 г. на Кмета на СО за образуване на изб. секции]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2495//zapoved-soa21-rd09-261-ot-12-02-2021-g--na-kmeta-na-so-za-obrazuvane-na-izb--sektsii.html http://www.novi-iskar.bg/news/2495//zapoved-soa21-rd09-261-ot-12-02-2021-g--na-kmeta-na-so-za-obrazuvane-na-izb--sektsii.html Fri, 12 Feb 2021 09:49:29 +0200 ]]> <![CDATA[1 555.55 лв. е събраната сума от кутиите за дарение в кампанията за нов параклис в Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2491/15/1-555-55-lv--e-sbranata-suma-ot-kutiite-za-darenie-v-kampaniyata-za-nov-paraklis-v-novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2491/15/1-555-55-lv--e-sbranata-suma-ot-kutiite-za-darenie-v-kampaniyata-za-nov-paraklis-v-novi-iskr.html Wed, 10 Feb 2021 17:52:39 +0200 Кампанията за набиране на средства продължава! Всеки, който иска да помогне, може да направи това като дари средства по сметката на ... ]]> <![CDATA[Подмяна на участък от захранващ водопровод за резервоар Локорско – ф250 СТ над река Локорска, с. Локорско, район „Нови Искър“ – СО"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2490/15/podmyana-na-uchastk-ot-zahranvasch-vodoprovod-za-rezervoar-lokorsko-----f250-st-nad-reka-lokorska--s--lokorsko--rajon----novi-iskr--------so-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2490/15/podmyana-na-uchastk-ot-zahranvasch-vodoprovod-za-rezervoar-lokorsko-----f250-st-nad-reka-lokorska--s--lokorsko--rajon----novi-iskr--------so-.html Mon, 08 Feb 2021 10:49:05 +0200 ]]> <![CDATA[Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане" в обособена част от 4400кв. м. от производствено хале с идентификатор 00357.5350.1182.18]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2489/15/instalatsiya-za-retsiklirane-na-stklo--troshki--i-stklena-vata-chrez-smilane--v-obosobena-chast-ot-4400kv--m--ot-proizvodstveno-hale-s-identifikator-00357-5350-1182-18.html http://www.novi-iskar.bg/news/2489/15/instalatsiya-za-retsiklirane-na-stklo--troshki--i-stklena-vata-chrez-smilane--v-obosobena-chast-ot-4400kv--m--ot-proizvodstveno-hale-s-identifikator-00357-5350-1182-18.html Mon, 08 Feb 2021 10:44:08 +0200 ]]> <![CDATA["Софийска вода" започва подмяна на водопрoводи в село Чепинци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2488/15/-sofijska-voda--zapochva-podmyana-na-vodoprovodi-v-selo-chepintsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2488/15/-sofijska-voda--zapochva-podmyana-na-vodoprovodi-v-selo-chepintsi.html Fri, 05 Feb 2021 16:34:32 +0200 От 08.02.2021г. "Софийска вода"АД започва подмяна на водопроводи в с.Чепинци по следните улици ... ]]> <![CDATA[Заповед за отмяна на Настанителна заповед РНИ19-ДГ66-85/01.02.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2487/15/zapoved-za-otmyana-na-nastanitelna-zapoved-rni19-dg66-85-01-02-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2487/15/zapoved-za-otmyana-na-nastanitelna-zapoved-rni19-dg66-85-01-02-2019-g-.html Tue, 02 Feb 2021 13:42:43 +0200 ]]> <![CDATA[Съобщение от Софийската митрополия]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2486/15/sobschenie-ot-sofijskata-mitropoliya.html http://www.novi-iskar.bg/news/2486/15/sobschenie-ot-sofijskata-mitropoliya.html Tue, 02 Feb 2021 09:36:04 +0200 По информация на Софийската митрополия в последните няколко месеца се наблюдава засилена тенденция на лица, които не са свещенослужители да вземат участие, организират и ... ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ21-РД09-69 от 01.02.2021на кмета на район Нови Искърза организация на работата]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2484//zapoved------rni21-rd09-69-ot-01-02-2021na-kmeta-na-rajon-novi-iskrza-organizatsiya-na-rabotata.html http://www.novi-iskar.bg/news/2484//zapoved------rni21-rd09-69-ot-01-02-2021na-kmeta-na-rajon-novi-iskrza-organizatsiya-na-rabotata.html Mon, 01 Feb 2021 15:37:29 +0200 ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение от фирма "ФРЕШ МАРКЕТ 2010" ООД]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2485/15/investitsionno-predlozhenie-ot-firma--fresh-market-2010--ood.html http://www.novi-iskar.bg/news/2485/15/investitsionno-predlozhenie-ot-firma--fresh-market-2010--ood.html Mon, 01 Feb 2021 09:19:50 +0200 ]]> <![CDATA[Заповеди на директора на областната дирекция "Земеделие", съгласно чл.37в, ал.16 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2483/15/zapovedi--na-direktora-na-oblastnata-direktsiya--zemedelie---sglasno-chl-37v--al-16-ot-zakon-za-sobstvenostta-i-polzvaneto-na-zemedelskite-zemi--za-razpredelenie-na--polski-ptischa-i-kanali--popadaschi-v-masivite-za-polzvane--sglasno-sklyuchenite-sporazumeniya-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2483/15/zapovedi--na-direktora-na-oblastnata-direktsiya--zemedelie---sglasno-chl-37v--al-16-ot-zakon-za-sobstvenostta-i-polzvaneto-na-zemedelskite-zemi--za-razpredelenie-na--polski-ptischa-i-kanali--popadaschi-v-masivite-za-polzvane--sglasno-sklyuchenite-sporazumeniya-.html Fri, 29 Jan 2021 10:03:58 +0200 ]]> <![CDATA[До 10 февруари ще се събират средства за кампанията за изграждане на православен параклис в местността "Кръста"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2482/15/do-10-fevruari-sche-se-sbirat-sredstva-za-kampaniyata-za-izgrazhdane-na-pravoslaven-paraklis-v-mestnostta--krsta-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2482/15/do-10-fevruari-sche-se-sbirat-sredstva-za-kampaniyata-za-izgrazhdane-na-pravoslaven-paraklis-v-mestnostta--krsta-.html Mon, 25 Jan 2021 15:15:46 +0200 Инициативата беше стартирана в края на 2020 година. Както съобщихме тогава, кметът на район "Нови Искър" Даниела Райчева, се срещна с част от инициативния комитет на ... ]]> <![CDATA[Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-458, кв. 12 по плана на с. Негован, район "Нови Искър", Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2481/15/izgrazhdane-na-ednofamilna-zhilischna--sgrada-v-upi-XI-458--kv--12-po-plana-na-s--negovan--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2481/15/izgrazhdane-na-ednofamilna-zhilischna--sgrada-v-upi-XI-458--kv--12-po-plana-na-s--negovan--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html Thu, 21 Jan 2021 20:45:10 +0200 ]]> <![CDATA[Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2480/15/prebroyavane-2021-sche-se-sstoi-v-perioda-7-septemvri---3-oktomvri.html http://www.novi-iskar.bg/news/2480/15/prebroyavane-2021-sche-se-sstoi-v-perioda-7-septemvri---3-oktomvri.html Wed, 20 Jan 2021 10:32:45 +0200 Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен ... ]]>