RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за държавен служител в район „Нови Искър“ за длъжност юрисконсулт в отдел “Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2046/15/spisk--na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati--za-uchastie-v-konkurs-za-drzhaven-sluzhitel-v-rajon----novi-iskr----za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel----upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2046/15/spisk--na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati--za-uchastie-v-konkurs-za-drzhaven-sluzhitel-v-rajon----novi-iskr----za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel----upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost---.html Mon, 12 Nov 2018 10:13:54 +0200 ]]> <![CDATA[Инвестиционно немерение "ПУП - ПРЗ в териториален обхват на ПИ с ИД 57011.5534.4, с. Подгумер, район "Нови Искър" - СО, за образуване на нов УПИ II-4 - "за жилищно строителство", кв. 34а"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2045/15/investitsionno-nemerenie--pup---prz-v-teritorialen-obhvat-na-pi-s-id-57011-5534-4--s--podgumer--rajon--novi-iskr----so--za-obrazuvane-na-nov-upi-II-4----za-zhilischno-stroitelstvo---kv--34a-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2045/15/investitsionno-nemerenie--pup---prz-v-teritorialen-obhvat-na-pi-s-id-57011-5534-4--s--podgumer--rajon--novi-iskr----so--za-obrazuvane-na-nov-upi-II-4----za-zhilischno-stroitelstvo---kv--34a-.html Thu, 08 Nov 2018 16:09:31 +0200 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение "ПУП - План за застрояване за изграждане на складза промишлени стоки и офис", ПИ с ид40436.5395.3, местност "Кумаришки път", с Кубратово, район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2044/15/investitsionno-namerenie--pup---plan-za-zastroyavane-za-izgrazhdane-na-skladza-promishleni-stoki-i-ofis---pi-s-id40436-5395-3--mestnost--kumarishki-pt---s-kubratovo--rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2044/15/investitsionno-namerenie--pup---plan-za-zastroyavane-za-izgrazhdane-na-skladza-promishleni-stoki-i-ofis---pi-s-id40436-5395-3--mestnost--kumarishki-pt---s-kubratovo--rajon--novi-iskr-.html Fri, 02 Nov 2018 14:09:20 +0200 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение " Пункт за КТП и автоработилница", в ПИ с ИД 48393.4998.20, м. "Долно ливаге"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2043/15/investitsionno-namerenie---punkt-za-ktp-i-avtorabotilnitsa---v-pi-s-id-48393-4998-20--m---dolno-livage-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2043/15/investitsionno-namerenie---punkt-za-ktp-i-avtorabotilnitsa---v-pi-s-id-48393-4998-20--m---dolno-livage-.html Fri, 26 Oct 2018 15:19:50 +0300 ]]> <![CDATA[ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2042/15/obyavyava-konkurs-za-naznachavane-na-drzhaven-sluzhitel-na-dlzhnost--upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2042/15/obyavyava-konkurs-za-naznachavane-na-drzhaven-sluzhitel-na-dlzhnost--upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost-.html Thu, 25 Oct 2018 10:34:35 +0300 ]]> <![CDATA[ОБЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2041/15/obyava-konkurs-za-naznachavane-na-drzhaven-sluzhitel-na-dlzhnost--upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2041/15/obyava-konkurs-za-naznachavane-na-drzhaven-sluzhitel-na-dlzhnost--upravlenie-na-obschinskata-sobstvenost-i-zhilischen-fond--registratsiya-i-kontrol-na-trgovskata-dejnost-.html Thu, 25 Oct 2018 10:34:35 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение "ПУП - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21662.4827.2"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2040/15/investitsionno-namerenie--pup---plan-za-regulatsiya--pr--i-plan-za-zastroyavane--pz--na-pozemlen-imot--pi--s-identifikator-21662-4827-2-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2040/15/investitsionno-namerenie--pup---plan-za-regulatsiya--pr--i-plan-za-zastroyavane--pz--na-pozemlen-imot--pi--s-identifikator-21662-4827-2-.html Mon, 22 Oct 2018 16:40:05 +0300 ]]> <![CDATA[OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2039/15/Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html http://www.novi-iskar.bg/news/2039/15/Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html Mon, 22 Oct 2018 12:20:07 +0300 ]]> <![CDATA[OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2038/15/Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html http://www.novi-iskar.bg/news/2038/15/Obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html Fri, 19 Oct 2018 09:19:44 +0300 ]]> <![CDATA[ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2037/15/obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html http://www.novi-iskar.bg/news/2037/15/obyavlenie-za-publichno-opovesten-konkurs.html Tue, 16 Oct 2018 10:36:11 +0300 ]]> <![CDATA[OБЯВА в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-30/21.08.2018 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2034/15/Obyava-v-izplnenie-na-zapoved----soa18-rd-98-30-21-08-2018-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2034/15/Obyava-v-izplnenie-na-zapoved----soa18-rd-98-30-21-08-2018-g-.html Mon, 15 Oct 2018 11:16:15 +0300 ]]> <![CDATA[ОБЯВА в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-28/21.08.2017 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2035/15/obyava-v-izplnenie-na-zapoved----soa18-rd-98-28-21-08-2017-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2035/15/obyava-v-izplnenie-na-zapoved----soa18-rd-98-28-21-08-2017-g-.html Fri, 12 Oct 2018 11:19:34 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение за добив на пясъци и чакъли от находище Горни Смардан, с. Чепинци, район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2036/15/investitsionno-namerenie-za-dobiv-na-pyastsi-i-chakli-ot-nahodische-gorni-smardan--s--chepintsi--rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2036/15/investitsionno-namerenie-za-dobiv-na-pyastsi-i-chakli-ot-nahodische-gorni-smardan--s--chepintsi--rajon--novi-iskr-.html Thu, 11 Oct 2018 20:48:26 +0300 ]]> <![CDATA[График за зареждане на електронни карти за градски транспорт за м. октомври]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2033/15/grafik-za-zarezhdane-na-elektronni-karti-za-gradski-transport-za-m--oktomvri.html http://www.novi-iskar.bg/news/2033/15/grafik-za-zarezhdane-na-elektronni-karti-za-gradski-transport-za-m--oktomvri.html Thu, 11 Oct 2018 11:10:49 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение за построяване на еднофамилна жилищна сграда сглобяем тип от термо панаели в ПИ с ИД 40436.5396.33, м. "Падината", с. Кубратово]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2032/15/investitsionno-namerenie-za-postroyavane-na-ednofamilna-zhilischna-sgrada-sglobyaem-tip-ot-termo-panaeli-v-pi-s-id-40436-5396-33--m---padinata---s--kubratovo.html http://www.novi-iskar.bg/news/2032/15/investitsionno-namerenie-za-postroyavane-na-ednofamilna-zhilischna-sgrada-sglobyaem-tip-ot-termo-panaeli-v-pi-s-id-40436-5396-33--m---padinata---s--kubratovo.html Thu, 04 Oct 2018 16:00:18 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз в ПИ с ИС 00357.5060.761, кв.273, кв. Славовци, гр. Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2031/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-avtoserviz-v-pi-s-is-00357-5060-761--kv-273--kv--slavovtsi--gr--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2031/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-avtoserviz-v-pi-s-is-00357-5060-761--kv-273--kv--slavovtsi--gr--novi-iskr.html Tue, 02 Oct 2018 19:58:20 +0300 ]]> <![CDATA[Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на СО]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2030/15/test-na-natsionalnata-sistema-za-ranno-preduprezhdenie-i-opovestyavane-na-naselenieto-na-so.html http://www.novi-iskar.bg/news/2030/15/test-na-natsionalnata-sistema-za-ranno-preduprezhdenie-i-opovestyavane-na-naselenieto-na-so.html Fri, 28 Sep 2018 11:43:56 +0300 Предстоящ тест на Националната система за ранно ... ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение "Промяна предназначението на земеделски имот с площ 1.447дка, с цел изграждане на производствено хале с метаталообработващи машини"., с. Доброславци, ПИ с ИД 21662.4833.26, м. "Руля"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2029/15/investitsionno-namerenie--promyana-prednaznachenieto-na-zemedelski-imot-s-plosch-1-447dka--s-tsel-izgrazhdane-na-proizvodstveno-hale-s-metataloobrabotvaschi-mashini----s--dobroslavtsi--pi-s-id-21662-4833-26--m---rulya-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2029/15/investitsionno-namerenie--promyana-prednaznachenieto-na-zemedelski-imot-s-plosch-1-447dka--s-tsel-izgrazhdane-na-proizvodstveno-hale-s-metataloobrabotvaschi-mashini----s--dobroslavtsi--pi-s-id-21662-4833-26--m---rulya-.html Thu, 27 Sep 2018 09:28:48 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение "ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21662.4842.17, м. "Локвата", с. Доброславци, за изграждане на еднофамилни жилищни сгради"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2028/15/investitsionno-namerenie--pup--plan-za-zastroyavane-na-pozemlen-imot-s-identifikator-21662-4842-17--m---lokvata---s--dobroslavtsi--za-izgrazhdane-na-ednofamilni-zhilischni-sgradi-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2028/15/investitsionno-namerenie--pup--plan-za-zastroyavane-na-pozemlen-imot-s-identifikator-21662-4842-17--m---lokvata---s--dobroslavtsi--za-izgrazhdane-na-ednofamilni-zhilischni-sgradi-.html Thu, 27 Sep 2018 09:23:19 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно намерение за поставяне на еднофамилна жилищна сграда от сглобяем тип - с. Кубратово, ПИ с ИД 40436.5413.85]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2027/15/investitsionno-namerenie-za-postavyane-na-ednofamilna-zhilischna-sgrada-ot-sglobyaem-tip---s--kubratovo--pi-s-id-40436-5413-85.html http://www.novi-iskar.bg/news/2027/15/investitsionno-namerenie-za-postavyane-na-ednofamilna-zhilischna-sgrada-ot-sglobyaem-tip---s--kubratovo--pi-s-id-40436-5413-85.html Tue, 25 Sep 2018 09:19:25 +0300 ]]>