RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[ Решение на СОС за разрешаване изработването на ПУП - ПУР, ИПУР и ПП за продължението на бул.Рожен до Софийски околовръстен път]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2182/15/-reshenie-na-sos-za-razreshavane-izrabotvaneto-na-pup---pur--ipur-i-pp-za-prodlzhenieto-na-bul-rozhen-do-sofijski-okolovrsten-pt.html http://www.novi-iskar.bg/news/2182/15/-reshenie-na-sos-za-razreshavane-izrabotvaneto-na-pup---pur--ipur-i-pp-za-prodlzhenieto-na-bul-rozhen-do-sofijski-okolovrsten-pt.html Fri, 20 Sep 2019 08:33:13 +0300 Решение на СОС за разрешаване изработването на ПУП - ПУР, ИПУР и ПП за продължението на бул.Рожен до Софийски околовръстен път ]]> <![CDATA[ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2181//izbiratelen-spisk---chast-I--za-glasuvane-v-izborite-za-obschinski-svetnitsi-i-za-kmetove-na-27-oktomvri-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2181//izbiratelen-spisk---chast-I--za-glasuvane-v-izborite-za-obschinski-svetnitsi-i-za-kmetove-na-27-oktomvri-2019-g-.html Fri, 20 Sep 2019 08:11:55 +0300 ]]> <![CDATA[МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 27.10.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2180//mesta-za-postavyane-na-agitatsionni-materiali---plakati--sobscheniya--obrscheniya--reklami--afishi-i-dr---sglasno-chl--184--al--3-ot-ik-izbori-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove--nasrocheni-za-27-10-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2180//mesta-za-postavyane-na-agitatsionni-materiali---plakati--sobscheniya--obrscheniya--reklami--afishi-i-dr---sglasno-chl--184--al--3-ot-ik-izbori-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove--nasrocheni-za-27-10-2019-g-.html Fri, 20 Sep 2019 08:07:53 +0300 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2179//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1293-17-09-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2179//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1293-17-09-2019-g-.html Fri, 20 Sep 2019 08:06:40 +0300 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2178//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1294-17-09-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2178//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1294-17-09-2019-g-.html Fri, 20 Sep 2019 08:05:04 +0300 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2177//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1292-17-09-2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2177//z-a-p-o-v-e-d-----soa19-rd09-1292-17-09-2019-g-.html Fri, 20 Sep 2019 08:03:48 +0300 ]]> <![CDATA[Обявление за удължаване срока на публичен конкурс за отдаване под наем на помещениe - публична общинска собственост, находящo се на територията на район "Нови Искър", кметствто Локорско]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2176/15/obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-na-publichen-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-pomeschenie---publichna-obschinska-sobstvenost--nahodyascho-se-na-teritoriyata-na-rajon--novi-iskr---kmetstvto-lokorsko.html http://www.novi-iskar.bg/news/2176/15/obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-na-publichen-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-pomeschenie---publichna-obschinska-sobstvenost--nahodyascho-se-na-teritoriyata-na-rajon--novi-iskr---kmetstvto-lokorsko.html Wed, 18 Sep 2019 07:38:04 +0300 ]]> <![CDATA[Писмо ПП район Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2175//pismo-pp-rajon-novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2175//pismo-pp-rajon-novi-iskr.html Tue, 17 Sep 2019 09:11:03 +0300 ]]> <![CDATA[Карта на избирателните секции]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2174//karta-na-izbiratelnite-sektsii.html http://www.novi-iskar.bg/news/2174//karta-na-izbiratelnite-sektsii.html Mon, 16 Sep 2019 19:36:22 +0300 ]]> <![CDATA[СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2173//spisk-s-adresite-na-mestata-za-glasuvane-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2173//spisk-s-adresite-na-mestata-za-glasuvane-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr---.html Mon, 16 Sep 2019 19:27:59 +0300 ]]> <![CDATA[СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2172//spisk-s-nomerata-na-izbiratelnite-sektsii-i-administrativnite-adresi-popadaschi-v-tyah-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2172//spisk-s-nomerata-na-izbiratelnite-sektsii-i-administrativnite-adresi-popadaschi-v-tyah-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr---.html Mon, 16 Sep 2019 19:26:20 +0300 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № РНИ19-РД09-268/03.9.2019 г. - Места за обявяване на избирателните списъци в Район „Нови Искър”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2171//z-a-p-o-v-e-d-----rni19-rd09-268-03-9-2019-g----mesta-za-obyavyavane-na-izbiratelnite-spistsi-v-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2171//z-a-p-o-v-e-d-----rni19-rd09-268-03-9-2019-g----mesta-za-obyavyavane-na-izbiratelnite-spistsi-v-rajon----novi-iskr---.html Fri, 13 Sep 2019 19:22:15 +0300 ]]> <![CDATA[Провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии и подвижна СИК СО-Район „Нови Искър” за избори за общински съветници и кметове – 2019 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2170//provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-so-rajon----novi-iskr----za-izbori-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove-----2019-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2170//provezhdane-na-konsultatsii-za-sstava-na-sektsionnite-izbiratelni-komisii-i-podvizhna-sik-so-rajon----novi-iskr----za-izbori-za-obschinski-svetnitsi-i-kmetove-----2019-g-.html Fri, 13 Sep 2019 19:14:33 +0300 ]]> <![CDATA[Обявление за удължаване на публично оповестен конкурс с предмет "Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ на район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2169/15/obyavlenie-za-udlzhavane-na-publichno-opovesten-konkurs-s-predmet--otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5-stopanski-godini-na-zemedelski-zemi-ot-opf-na-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2169/15/obyavlenie-za-udlzhavane-na-publichno-opovesten-konkurs-s-predmet--otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5-stopanski-godini-na-zemedelski-zemi-ot-opf-na-rajon--novi-iskr-.html Fri, 13 Sep 2019 08:39:06 +0300 ]]> <![CDATA[Уведомление за ПУП - ПЗ в с. Чепинци за имот с идентификатор 80409.5838.8]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2168/15/uvedomlenie-za-pup---pz-v-s--chepintsi-za-imot-s-identifikator-80409-5838-8.html http://www.novi-iskar.bg/news/2168/15/uvedomlenie-za-pup---pz-v-s--chepintsi-za-imot-s-identifikator-80409-5838-8.html Mon, 09 Sep 2019 07:48:02 +0300 ]]> <![CDATA[Стартира приема на документи за включване в проекта за лични асистенти]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2166/15/startira-priema-na-dokumenti-za-vklyuchvane-v-proekta-za-lichni-asistenti.html http://www.novi-iskar.bg/news/2166/15/startira-priema-na-dokumenti-za-vklyuchvane-v-proekta-za-lichni-asistenti.html Mon, 02 Sep 2019 18:08:54 +0300 За да бъдат включени в механизма лична помощ, всички желаещи лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ... ]]> <![CDATA[Спиране на тока]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2165/15/spirane-na-toka.html http://www.novi-iskar.bg/news/2165/15/spirane-na-toka.html Mon, 02 Sep 2019 10:11:30 +0300 ]]> <![CDATA[ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ТРАСЕТО НА ТЛАСКАТЕЛ ДО Р-Р „БАЛША“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2164/15/do-sobstvenitsite-na-pozemleni-imoti-zasegnati--ot-traseto-na-tlaskatel-do-r-r----balsha---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2164/15/do-sobstvenitsite-na-pozemleni-imoti-zasegnati--ot-traseto-na-tlaskatel-do-r-r----balsha---.html Wed, 28 Aug 2019 10:08:52 +0300 ]]> <![CDATA[Предстои извършването на обработка на зелените площи и публичните пространства срещу комари]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2163/15/predstoi-izvrshvaneto-na-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-sreschu-komari.html http://www.novi-iskar.bg/news/2163/15/predstoi-izvrshvaneto-na-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-sreschu-komari.html Mon, 26 Aug 2019 15:16:18 +0300 ]]> <![CDATA[Предстои извършването на обработка на зелените площи и публичните пространства срещу комари]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2162/15/predstoi-izvrshvaneto-na-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-sreschu-komari.html http://www.novi-iskar.bg/news/2162/15/predstoi-izvrshvaneto-na-obrabotka-na-zelenite-ploschi-i-publichnite-prostranstva-sreschu-komari.html Mon, 26 Aug 2019 15:13:16 +0300

Зоните, които ще бъдат обработени, ще се маркират с предупредителни табели. Умоляват се собствениците на пчелни кошери да ...

]]>