RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[На 03.04.2023г. /понеделник/ в 11:00 ч., ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2914/15/na-03-04-2023g---ponedelnik--v-11-00-ch---sche-se-provede-test-na-sistemata-za-ranno-preduprezhdenie-i-opovestyavane-na-naselenieto-na-teritoriyata-na-stolichna-obschina-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2914/15/na-03-04-2023g---ponedelnik--v-11-00-ch---sche-se-provede-test-na-sistemata-za-ranno-preduprezhdenie-i-opovestyavane-na-naselenieto-na-teritoriyata-na-stolichna-obschina-.html Thu, 30 Mar 2023 14:34:45 +0300

На 03.04.2023г. /понеделник/ в 11:00 ч., ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община.

Тестът се реализира чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога.

]]>
<![CDATA[Инвестиционно предложение за Обект: "Изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатори 11884.5598.9 и 11884.5598.10 по КККР на с. Войнеговци, като се образува нов УПИ ХI-9,10-"за ЖС" в кв.27 ...]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2913/15/investitsionno-predlozhenie-za-obekt---izrabotvane-na-podroben-ustrojstven-plan-plan-za-regulatsiya-i-zastroyavane-za-pozemlen-imot-s-identifikatori-11884-5598-9-i-11884-5598-10-po-kkkr-na-s--vojnegovtsi--kato-se-obrazuva-nov-upi-hI-9-10--za-zhs--v-kv-27----.html http://www.novi-iskar.bg/news/2913/15/investitsionno-predlozhenie-za-obekt---izrabotvane-na-podroben-ustrojstven-plan-plan-za-regulatsiya-i-zastroyavane-za-pozemlen-imot-s-identifikatori-11884-5598-9-i-11884-5598-10-po-kkkr-na-s--vojnegovtsi--kato-se-obrazuva-nov-upi-hI-9-10--za-zhs--v-kv-27----.html Tue, 28 Mar 2023 17:54:23 +0300 ]]> <![CDATA[СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПНАО, ГРАО И ЧР“ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2911//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost----yuriskonsult----v-otdel----pnao--grao-i-chr----na-so-----rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2911//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost----yuriskonsult----v-otdel----pnao--grao-i-chr----na-so-----rajon----novi-iskr---.html Mon, 27 Mar 2023 09:26:02 +0300 ]]> <![CDATA[СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПНАО, ГРАО И ЧР“ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2910//sistema-za-opredelyane-na-rezultati-pri-provezhdane-na--konkurs-za-dlzhnost----yuriskonsult-----v-otdel----pnao--grao-i-chr----na-so-----rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2910//sistema-za-opredelyane-na-rezultati-pri-provezhdane-na--konkurs-za-dlzhnost----yuriskonsult-----v-otdel----pnao--grao-i-chr----na-so-----rajon----novi-iskr---.html Mon, 27 Mar 2023 09:19:02 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед 08.03.2023г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2909/15/zapoved-08-03-2023g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2909/15/zapoved-08-03-2023g-.html Fri, 17 Mar 2023 17:45:27 +0200 Заповед 08.03.2023г. ]]> <![CDATA[Стартират обработките на водоеми срещу ларви на комари и обработките на тревни площи срещу кърлежи на територията на СО – район „Нови Искър“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2908/15/startirat-obrabotkite-na-vodoemi-sreschu-larvi-na-komari-i-obrabotkite-na-trevni-ploschi-sreschu-krlezhi-na-teritoriyata-na-so-----rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2908/15/startirat-obrabotkite-na-vodoemi-sreschu-larvi-na-komari-i-obrabotkite-na-trevni-ploschi-sreschu-krlezhi-na-teritoriyata-na-so-----rajon----novi-iskr---.html Thu, 16 Mar 2023 15:24:44 +0200 Поради затоплянето на времето и благоприятните метеорологичните условия тази година по-рано ще започнат задължителните дезинсекционни обработки на тревните площи и водоемите на територията на Столична община. Това са обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи. Екипите на дирекция „Зелена система“ заедно със Столичната РЗИ и районите на Столична община създават необходимата организация. ]]> <![CDATA[Образец на месечна отчетна форма на личен асистент]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2906//obrazets-na-mesechna-otchetna-forma-na-lichen-asistent.html http://www.novi-iskar.bg/news/2906//obrazets-na-mesechna-otchetna-forma-na-lichen-asistent.html Wed, 15 Mar 2023 09:23:31 +0200 Образец на месечна отчетна форма на личен асистент ]]> <![CDATA[Съобщаване на Заповед № РНИ22-РА50-125/02.08.2022год. на Главен архитект на Район "Нови Искър" за одобряване на ПУП-ИПР за УПИ III-718 от кв. 44 по плана на с. Негован]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2907/15/sobschavane-na-zapoved-----rni22-ra50-125-02-08-2022god--na-glaven-arhitekt-na-rajon--novi-iskr--za-odobryavane-na-pup-ipr-za-upi-III-718-ot-kv--44-po-plana-na-s--negovan.html http://www.novi-iskar.bg/news/2907/15/sobschavane-na-zapoved-----rni22-ra50-125-02-08-2022god--na-glaven-arhitekt-na-rajon--novi-iskr--za-odobryavane-na-pup-ipr-za-upi-III-718-ot-kv--44-po-plana-na-s--negovan.html Tue, 14 Mar 2023 09:38:54 +0200 ]]> <![CDATA[Съобщение до г-н Кузманов и г-н Палашов, относно Заповед № РА50-298/24.03.2022год. на Главен архитект на Столична община за одобряване на ПУП за ПИ с ИД 80409.5821.16 по КККР за землището на с. Чепинци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2904/15/sobschenie-do-g-n-kuzmanov-i-g-n-palashov--otnosno-zapoved-----ra50-298-24-03-2022god--na-glaven-arhitekt-na-stolichna-obschina-za-odobryavane-na-pup-za-pi-s-id-80409-5821-16-po-kkkr-za-zemlischeto-na-s--chepintsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2904/15/sobschenie-do-g-n-kuzmanov-i-g-n-palashov--otnosno-zapoved-----ra50-298-24-03-2022god--na-glaven-arhitekt-na-stolichna-obschina-za-odobryavane-na-pup-za-pi-s-id-80409-5821-16-po-kkkr-za-zemlischeto-na-s--chepintsi.html Fri, 10 Mar 2023 10:34:31 +0200 ]]> <![CDATA[Конкурс за заемане на длъжност: "ЮРИСКОНСУЛТ" в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР" на СО - Район “Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2905//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost---yuriskonsult--v-otdel----pnao--grao-i-chr--na-so---rajon----novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2905//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost---yuriskonsult--v-otdel----pnao--grao-i-chr--na-so---rajon----novi-iskr-.html Thu, 09 Mar 2023 16:58:48 +0200 ]]> <![CDATA[Услугата "Детска кухня" ще заработи и в район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2903/15/uslugata--detska-kuhnya--sche-zaraboti-i-v-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2903/15/uslugata--detska-kuhnya--sche-zaraboti-i-v-rajon--novi-iskr-.html Wed, 08 Mar 2023 13:27:40 +0200 Събран е необходимия брой желаещи и детска кухня в район "Нови Искър", ще има! Вчера кметът на район "Нови Искър" Даниела Райчева и представители на администрацията проведоха среща с представители на КДХ "Люлин", за да бъдат обсъдени подробностите по разкриването на раздавателен пункт в Нови Искър и в село Световрачене. Подробности, в статията. ]]> <![CDATA[Състезание по планинско колоездене BIKE CHELLENGE - НОВИ ИСКЪР-2023 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2902/15/sstezanie-po-planinsko-koloezdene-BIKE-CHELLENGE---novi-iskr-2023-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2902/15/sstezanie-po-planinsko-koloezdene-BIKE-CHELLENGE---novi-iskr-2023-g-.html Wed, 08 Mar 2023 13:23:07 +0200 Организатор СО - район „Нови Искър“ – Велоклуб „МСМ Спорт Тийм“ ]]> <![CDATA[СО – Район „Нови Искър“ стартира провеждането на Лятна стажантска програма 2023 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2901/15/so-----rajon----novi-iskr----startira--provezhdaneto-na-lyatna-stazhantska-programa--2023-g--za-studenti-s-postoyanen-ili-nastoyasch--adres-na-teritoriyata-na-rajona.html http://www.novi-iskar.bg/news/2901/15/so-----rajon----novi-iskr----startira--provezhdaneto-na-lyatna-stazhantska-programa--2023-g--za-studenti-s-postoyanen-ili-nastoyasch--adres-na-teritoriyata-na-rajona.html Tue, 07 Mar 2023 14:05:28 +0200

 На 29 май 2023 г. стартира  Лятната  стажантска програма. Целта на стажа е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.  За участие в Лятната стажантска програма в СО – Район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения и имат постоянен или настоящ адрес на територията на района.

]]>
<![CDATA[Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 започва]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2900/15/akademiya-za-vizioneri----2023-zapochva.html http://www.novi-iskar.bg/news/2900/15/akademiya-za-vizioneri----2023-zapochva.html Tue, 07 Mar 2023 14:02:22 +0200
Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още - организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.
Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и обмяна на опит.
Програмата предвижда мотивационните срещи с ментори, както и практиките и лекциите с утвърдени експерти да се проведат от април до май, а реализирането на одобрените проекти да се случва от юни до ноември 2023 г.
]]>
<![CDATA[Обявление за удължаване срока на конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2899//obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-na-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-chast-ot-imot-publichna-obschinska-sobstvenost.html http://www.novi-iskar.bg/news/2899//obyavlenie-za-udlzhavane-sroka-na-konkurs-za-otdavane-pod-naem-na-chast-ot-imot-publichna-obschinska-sobstvenost.html Mon, 06 Mar 2023 10:12:27 +0200 Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост с предназначение за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“. ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за полимер композитни изделия и фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 21662.4819.660, с. Доброславци, район "Нови Искър", Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2898/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-predpriyatie-za-polimer-kompozitni-izdeliya-i-fotovoltaichna-elektricheska-tsentrala--fets--v-pozemlen-imot-s-identifikator-21662-4819-660--s--dobroslavtsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2898/15/investitsionno-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-predpriyatie-za-polimer-kompozitni-izdeliya-i-fotovoltaichna-elektricheska-tsentrala--fets--v-pozemlen-imot-s-identifikator-21662-4819-660--s--dobroslavtsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html Thu, 02 Mar 2023 18:07:43 +0200 ]]> <![CDATA[Проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2023 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2897/15/proekto---spisk-na-grazhdani-s-dokazana-zhilischna-nuzhda--koito-sa-odobreni-za-nastanyavane-pod-naem-v-obschinski-zhilischa-prez-2023-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2897/15/proekto---spisk-na-grazhdani-s-dokazana-zhilischna-nuzhda--koito-sa-odobreni-za-nastanyavane-pod-naem-v-obschinski-zhilischa-prez-2023-g-.html Thu, 02 Mar 2023 14:07:25 +0200 ]]> <![CDATA[Заповеди на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/ - полски пътища]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2896/15/zapovedi-na-osnovanie-chl-3--al-4-ot-ustrojstveniya-pravilnik-na-oblastnite-direktsii--zemedelie---vv-vrzka-s-chl-37v--al-16-ot-zakona-za-sobstvenostta-i-polzvaneto-na-zemedelski-zemi-zspzz----polski-ptischa.html http://www.novi-iskar.bg/news/2896/15/zapovedi-na-osnovanie-chl-3--al-4-ot-ustrojstveniya-pravilnik-na-oblastnite-direktsii--zemedelie---vv-vrzka-s-chl-37v--al-16-ot-zakona-za-sobstvenostta-i-polzvaneto-na-zemedelski-zemi-zspzz----polski-ptischa.html Tue, 28 Feb 2023 14:01:11 +0200 ]]> <![CDATA[Столична община продължава кампанията „Компостирай вкъщи“ чрез предоставяне на безплатни компостери за домакинствата]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2895/15/stolichna-obschina-prodlzhava-kampaniyata----kompostiraj-vkschi----chrez-predostavyane-na-bezplatni-komposteri-za-domakinstvata.html http://www.novi-iskar.bg/news/2895/15/stolichna-obschina-prodlzhava-kampaniyata----kompostiraj-vkschi----chrez-predostavyane-na-bezplatni-komposteri-za-domakinstvata.html Fri, 17 Feb 2023 18:01:00 +0200 Кампанията „Компостирай вкъщи“ стартира през 2010 г. и цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни видове отпадъци. ]]> <![CDATA[Обява за свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2894/15/obyava--za-svobodno-rabotno-myasto-za-dlzhnost----glaven-spetsialist----.html http://www.novi-iskar.bg/news/2894/15/obyava--za-svobodno-rabotno-myasto-za-dlzhnost----glaven-spetsialist----.html Fri, 17 Feb 2023 13:52:18 +0200

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

]]>