RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Заповед РД-01-168/30.03.2020 на Министъра на здравеопазването - за задължително носене на маски на обществени места]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2305//zapoved-rd-01-168-30-03-2020-na-ministra-na-zdraveopazvaneto---za-zadlzhitelno-nosene-na-maski-na-obschestveni-mesta.html http://www.novi-iskar.bg/news/2305//zapoved-rd-01-168-30-03-2020-na-ministra-na-zdraveopazvaneto---za-zadlzhitelno-nosene-na-maski-na-obschestveni-mesta.html Mon, 30 Mar 2020 18:36:15 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед на министъра на здравеопазването РД01-154 от 26.03.2020]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2304/15/zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd01-154-ot-26-03-2020.html http://www.novi-iskar.bg/news/2304/15/zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd01-154-ot-26-03-2020.html Thu, 26 Mar 2020 13:12:56 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед на министъра на здравеопазването РД01-154 от 26.03.2020]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2302//zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd01-154-ot-26-03-2020.html http://www.novi-iskar.bg/news/2302//zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd01-154-ot-26-03-2020.html Thu, 26 Mar 2020 13:09:26 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед на министъра на здравеопазването РД-01- 153 от 25.03.2020]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2303/15/zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd-01--153-ot-25-03-2020.html http://www.novi-iskar.bg/news/2303/15/zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd-01--153-ot-25-03-2020.html Wed, 25 Mar 2020 13:11:19 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед на министъра на здравеопазването РД-01- 153 от 25.03.2020]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2301//zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd-01--153-ot-25-03-2020.html http://www.novi-iskar.bg/news/2301//zapoved-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-rd-01--153-ot-25-03-2020.html Wed, 25 Mar 2020 13:08:34 +0200 ]]> <![CDATA[Важни телефонни номера, които трябва да знаем!]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2300/15/vazhni-telefonni-nomera--koito-tryabva-da-znaem-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2300/15/vazhni-telefonni-nomera--koito-tryabva-da-znaem-.html Tue, 24 Mar 2020 16:25:04 +0200 Национална денонощна телефонна линия за въпроси свързани с COVID 19 - 02/ 807 87 57 ... ]]> <![CDATA[Важни телефонни номера, които трябва да знаем!]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2299//vazhni-telefonni-nomera--koito-tryabva-da-znaem-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2299//vazhni-telefonni-nomera--koito-tryabva-da-znaem-.html Tue, 24 Mar 2020 16:23:37 +0200 ]]> <![CDATA[Преустановява се до второ нареждане посещенията в домакинства по програма "LIFE"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2298/15/preustanovyava-se-do-vtoro-narezhdane-posescheniyata-v-domakinstva-po-programa--LIFE-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2298/15/preustanovyava-se-do-vtoro-narezhdane-posescheniyata-v-domakinstva-po-programa--LIFE-.html Tue, 24 Mar 2020 16:00:09 +0200 Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, препоръките на ... ]]> <![CDATA[С Ъ О Б Щ Е Н И Е по Програма "LIFE"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2297//s--o-b-sch-e-n-i-e-po-programa--LIFE-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2297//s--o-b-sch-e-n-i-e-po-programa--LIFE-.html Tue, 24 Mar 2020 15:59:10 +0200 ]]> <![CDATA[Бланка на Декларация за пътуване]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2296//blanka-na-deklaratsiya-za-ptuvane.html http://www.novi-iskar.bg/news/2296//blanka-na-deklaratsiya-za-ptuvane.html Mon, 23 Mar 2020 16:19:28 +0200 ]]> <![CDATA[Бланка на Декларация за пътуване]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2295/15/blanka-na-deklaratsiya-za-ptuvane.html http://www.novi-iskar.bg/news/2295/15/blanka-na-deklaratsiya-za-ptuvane.html Mon, 23 Mar 2020 16:16:39 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2294/15/zapoved-rd-01-143-20-03-2020-g--na-ministra-na-zdraveopazvaneto.html http://www.novi-iskar.bg/news/2294/15/zapoved-rd-01-143-20-03-2020-g--na-ministra-na-zdraveopazvaneto.html Fri, 20 Mar 2020 19:59:18 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2293//zapoved-rd-01-143-20-03-2020-g--na-ministra-na-zdraveopazvaneto.html http://www.novi-iskar.bg/news/2293//zapoved-rd-01-143-20-03-2020-g--na-ministra-na-zdraveopazvaneto.html Fri, 20 Mar 2020 19:56:34 +0200 ]]> <![CDATA[Чрез Софийска районна прокуратура, във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на Република България и възникнал недостиг на медицински персонал, лица извършващи дезинфекция, лица осъществяващи социални дейности и други лица свързани ...]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2292/15/chrez-sofijska-rajonna-prokuratura--vv-vrzka-s-uslozhnenata-epidemichna-obstanovka-na-teritoriyata-na-republika-blgariya-i-vzniknal-nedostig-na-meditsinski-personal--litsa-izvrshvaschi-dezinfektsiya--litsa-osschestvyavaschi-sotsialni-dejnosti-i-drugi-litsa-svrzani----.html http://www.novi-iskar.bg/news/2292/15/chrez-sofijska-rajonna-prokuratura--vv-vrzka-s-uslozhnenata-epidemichna-obstanovka-na-teritoriyata-na-republika-blgariya-i-vzniknal-nedostig-na-meditsinski-personal--litsa-izvrshvaschi-dezinfektsiya--litsa-osschestvyavaschi-sotsialni-dejnosti-i-drugi-litsa-svrzani----.html Fri, 20 Mar 2020 19:46:56 +0200 ]]> <![CDATA[Чрез Софийска районна прокуратура, във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на Република България и възникнал недостиг на медицински персонал, лица извършващи дезинфекция, лица осъществяващи социални дейности и други лица свързани ...]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2291//chrez-sofijska-rajonna-prokuratura--vv-vrzka-s-uslozhnenata-epidemichna-obstanovka-na-teritoriyata-na-republika-blgariya-i-vzniknal-nedostig-na-meditsinski-personal--litsa-izvrshvaschi-dezinfektsiya--litsa-osschestvyavaschi-sotsialni-dejnosti-i-drugi-litsa-svrzani----.html http://www.novi-iskar.bg/news/2291//chrez-sofijska-rajonna-prokuratura--vv-vrzka-s-uslozhnenata-epidemichna-obstanovka-na-teritoriyata-na-republika-blgariya-i-vzniknal-nedostig-na-meditsinski-personal--litsa-izvrshvaschi-dezinfektsiya--litsa-osschestvyavaschi-sotsialni-dejnosti-i-drugi-litsa-svrzani----.html Fri, 20 Mar 2020 19:41:35 +0200 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № РНИ20-РД09-154/20.03.2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2290//z-a-p-o-v-e-d-----rni20-rd09-154-20-03-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2290//z-a-p-o-v-e-d-----rni20-rd09-154-20-03-2020-g-.html Fri, 20 Mar 2020 16:39:48 +0200 ]]> <![CDATA[З А П О В Е Д № РНИ20-РД09-154/20.03.2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2289/15/z-a-p-o-v-e-d---------rni20-rd09-154-20-03-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2289/15/z-a-p-o-v-e-d---------rni20-rd09-154-20-03-2020-g-.html Fri, 20 Mar 2020 16:34:48 +0200 На основание чл.46, ал.1, т.7, т.9, т.11, т.12, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка ... ]]> <![CDATA[Съобщение СО]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2288//sobschenie-so.html http://www.novi-iskar.bg/news/2288//sobschenie-so.html Fri, 20 Mar 2020 16:31:26 +0200 ]]> <![CDATA[Извършва се дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за отпадъци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2287//izvrshva-se-dezinfektsiya-na-podlezi--spirki-i-kontejneri-za-otpadtsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2287//izvrshva-se-dezinfektsiya-na-podlezi--spirki-i-kontejneri-za-otpadtsi.html Thu, 19 Mar 2020 17:24:33 +0200 ]]> <![CDATA[Извършва се дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за отпадъци]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2286/15/izvrshva-se-dezinfektsiya-na-podlezi--spirki-i-kontejneri-za-otpadtsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2286/15/izvrshva-se-dezinfektsiya-na-podlezi--spirki-i-kontejneri-za-otpadtsi.html Thu, 19 Mar 2020 17:21:11 +0200 Дезинфекцират се подлезите, както и спирките на градския транспорт и публичните пространства около ... ]]>