RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Предстояща акция за събиране на стари гуми в село Свотоврачене]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2460/15/predstoyascha-aktsiya-za-sbirane-na-stari-gumi-v-selo-svotovrachene.html http://www.novi-iskar.bg/news/2460/15/predstoyascha-aktsiya-za-sbirane-na-stari-gumi-v-selo-svotovrachene.html Mon, 23 Nov 2020 17:21:04 +0200 Напомняме още, че има осигурена възможност на гражданите да предадат излезлите от употреба гуми по един от следните начини: В автосервизите, където се извършва смяната на гуми, като ... ]]> <![CDATA[Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци, актуван с АОС №2995/07.11.2012 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2459//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nedvizhim-imot-----chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-na-teritoriyata-na-stolichna-obschina--rajon----novi-iskr-----s--chepintsi--aktuvan-s-aos----2995-07-11-2012-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2459//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nedvizhim-imot-----chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-na-teritoriyata-na-stolichna-obschina--rajon----novi-iskr-----s--chepintsi--aktuvan-s-aos----2995-07-11-2012-g-.html Mon, 23 Nov 2020 09:12:19 +0200 ]]> <![CDATA[Съобщение]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2458//sobschenie.html http://www.novi-iskar.bg/news/2458//sobschenie.html Thu, 19 Nov 2020 09:38:25 +0200 ]]> <![CDATA[Телефони за получаване на справки и друг вид информация от районната администрация]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2457/15/telefoni-za-poluchavane-na-spravki-i-drug-vid-informatsiya-ot-rajonnata-administratsiya.html http://www.novi-iskar.bg/news/2457/15/telefoni-za-poluchavane-na-spravki-i-drug-vid-informatsiya-ot-rajonnata-administratsiya.html Thu, 19 Nov 2020 09:35:48 +0200 В условията на обявена извънредна епидемична обстановка, информация по повод административни услуги, справки по ... ]]> <![CDATA[На 21 ноември /събота/ от 10.00 до 16.00ч. в с. Доброславци, пл. Мегдана, район „Нови Искър“ ще се организира предаване на стари гуми.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2456/15/na-21-noemvri--sbota--ot-10-00-do-16-00ch--v-s--dobroslavtsi---pl--megdana--rajon----novi-iskr-----sche-se-organizira--predavane-na--stari-gumi-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2456/15/na-21-noemvri--sbota--ot-10-00-do-16-00ch--v-s--dobroslavtsi---pl--megdana--rajon----novi-iskr-----sche-se-organizira--predavane-na--stari-gumi-.html Wed, 18 Nov 2020 12:56:27 +0200 Еднодневната инициатива, която е съвместна на Столичен инспекторат и РА „Нови Искър“ ще даде възможност на гражданите да оставят негодните гуми на място, което е определено за тази цел за деня. Впоследствие те ще бъдат събрани и транспортирани, а мястото почистено. ]]> <![CDATA[РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2455/15/reglament-za-uchastie-i-provezhdane-na-konkurs-----esen-v-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2455/15/reglament-za-uchastie-i-provezhdane-na-konkurs-----esen-v-rajon----novi-iskr---.html Mon, 16 Nov 2020 13:45:26 +0200 Целта на онлайн конкурса „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” е да даде възможност на жители на района да покажат красивите си снимки на есенна тематика, заснети на територията на район „Нови Искър” ]]> <![CDATA[Изнесеното работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и кадастър преустановява работа до 30.11.2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2454/15/iznesenoto-rabotno-myasto--irm--na-agentsiya-po-geodeziya--kartografiya-i-kadastr-preustanovyava-rabota-do-30-11-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2454/15/iznesenoto-rabotno-myasto--irm--na-agentsiya-po-geodeziya--kartografiya-i-kadastr-preustanovyava-rabota-do-30-11-2020-g-.html Wed, 11 Nov 2020 14:43:36 +0200 Уведомяваме Ви, че временно (до 30.11.2020г.) в администрацията на района изнесеното работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и ... ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2453/15/investitsionno-predlozhenie.html http://www.novi-iskar.bg/news/2453/15/investitsionno-predlozhenie.html Tue, 10 Nov 2020 13:30:36 +0200 ]]> <![CDATA[170 социално слаби хора от район "Нови Искър" ще продължат да получават топла храна до края на 2020 година]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2452/15/170-sotsialno-slabi-hora-ot-rajon--novi-iskr--sche-prodlzhat-da-poluchavat-topla-hrana-do-kraya-na-2020-godina.html http://www.novi-iskar.bg/news/2452/15/170-sotsialno-slabi-hora-ot-rajon--novi-iskr--sche-prodlzhat-da-poluchavat-topla-hrana-do-kraya-na-2020-godina.html Tue, 10 Nov 2020 10:12:30 +0200 Целта на проекта е чрез приготвяне и доставка на храна под формата на топъл обяд да се подпомогнат крайно нуждаещите се, най-уязвими групи ... ]]> <![CDATA[На 14 ноември /събота/ от 10.00 до 16.00ч. в с. Локорско, пл. Тодор Гаджов район „Нови Искър“ ще се организира предаване на стари гуми]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2451/15/na-14-noemvri--sbota--ot-10-00-do-16-00ch--v-s--lokorsko--pl--todor-gadzhov-rajon----novi-iskr----sche-se-organizira-predavane-na-stari-gumi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2451/15/na-14-noemvri--sbota--ot-10-00-do-16-00ch--v-s--lokorsko--pl--todor-gadzhov-rajon----novi-iskr----sche-se-organizira-predavane-na-stari-gumi.html Tue, 10 Nov 2020 10:08:29 +0200 Столичен инспекторат напомня, че в сезона на смяна на автомобилните гуми не трябва ги изоставяме на места, където замърсяват околната среда и могат ... ]]> <![CDATA[Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, актуван с АОС №4270/22.04.2019г]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2450//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nedvizhim-imot-----chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr-----aktuvan-s-aos----4270-22-04-2019g.html http://www.novi-iskar.bg/news/2450//otdavane-pod-naem-za-srok-ot-5--pet--godini-na-nedvizhim-imot-----chastna-obschinska-sobstvenost--nahodyasch-se-na-teritoriyata-na-rajon----novi-iskr-----aktuvan-s-aos----4270-22-04-2019g.html Mon, 09 Nov 2020 09:56:52 +0200 ]]> <![CDATA[Заповед СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. на Кмета на СО за осъществяване на контрол по изпълнението на Наредба 6/07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се ползва за битово отопление]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2449/15/zapoved-soa20-rd09-2741-30-10-2020-g--na-kmeta-na-so-za-osschestvyavane-na-kontrol-po-izplnenieto-na-naredba-6-07-10-2019-g--za-iziskvaniyata-i-kontrola-vrhu-drvesinata--koyato-se-polzva-za-bitovo-otoplenie.html http://www.novi-iskar.bg/news/2449/15/zapoved-soa20-rd09-2741-30-10-2020-g--na-kmeta-na-so-za-osschestvyavane-na-kontrol-po-izplnenieto-na-naredba-6-07-10-2019-g--za-iziskvaniyata-i-kontrola-vrhu-drvesinata--koyato-se-polzva-za-bitovo-otoplenie.html Fri, 06 Nov 2020 19:59:54 +0200 ]]> <![CDATA[Район "Нови Искър" изпрати искане до АПИ за осигуряване на обходни маршрути заради тежкия трафик]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2448/15/rajon--novi-iskr--izprati-iskane-do-api-za-osiguryavane-na-obhodni-marshruti-zaradi-tezhkiya-trafik.html http://www.novi-iskar.bg/news/2448/15/rajon--novi-iskr--izprati-iskane-do-api-za-osiguryavane-na-obhodni-marshruti-zaradi-tezhkiya-trafik.html Thu, 05 Nov 2020 09:30:09 +0200 Писмо до Агенция "Пътна инфраструктура" бе изпратено от районната администрация с искане за осигуряване на ... ]]> <![CDATA[Над един тон капачки бяха събрани в Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2447/15/nad-edin-ton-kapachki-byaha-sbrani-v-novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2447/15/nad-edin-ton-kapachki-byaha-sbrani-v-novi-iskr.html Tue, 03 Nov 2020 18:13:52 +0200 ]]> <![CDATA[Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2446/15/stolichna-obschina-udlzhava-sroka-za-podavane-na-proekt-za-gazifikatsiya-ili-tehnicheska-shema-ot-odobreni-kandidati.html http://www.novi-iskar.bg/news/2446/15/stolichna-obschina-udlzhava-sroka-za-podavane-na-proekt-za-gazifikatsiya-ili-tehnicheska-shema-ot-odobreni-kandidati.html Tue, 03 Nov 2020 14:49:39 +0200 С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001, че се удължава до 09.12.2020 г. срока за предоставяне на проект за газификация на имота и техническата схема на инсталацията на водна риза. ]]> <![CDATA[Поздравителен адрес от кмета на района по повод Деня на народните будители]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2445/15/pozdravitelen-adres-ot-kmeta-na-rajona-po-povod-denya-na-narodnite-buditeli.html http://www.novi-iskar.bg/news/2445/15/pozdravitelen-adres-ot-kmeta-na-rajona-po-povod-denya-na-narodnite-buditeli.html Sun, 01 Nov 2020 21:02:15 +0200 На този светъл празник искам да поздравя всички будители в район "Нови Искър", всички учители, читалищни дейци, писатели, журналисти, творци от всички сфери на изкуството и от всички поколения. Честит празник! ]]> <![CDATA[Проведе се обработка на зелените площи против гризачи]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2444/15/provede-se-obrabotka-na-zelenite-ploschi-protiv-grizachi.html http://www.novi-iskar.bg/news/2444/15/provede-se-obrabotka-na-zelenite-ploschi-protiv-grizachi.html Fri, 30 Oct 2020 14:24:08 +0200 Третирането на публичните пространства  започна в 10.30 ч. при съпътстващи благоприятни атмосферни условия. Дейностите стартираха от ... ]]> <![CDATA[Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16.11.2020 г. включително]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2443/15/srokt-za-nabirane-na-prebroiteli-i-kontrolori-se-udlzhava-do-16-11-2020-g--vklyuchitelno.html http://www.novi-iskar.bg/news/2443/15/srokt-za-nabirane-na-prebroiteli-i-kontrolori-se-udlzhava-do-16-11-2020-g--vklyuchitelno.html Fri, 30 Oct 2020 13:51:49 +0200 Образец на документи за кандидатстване може да получите на място в деловодството на ... ]]> <![CDATA[Нови мерки за справяне с пандемията от COVID-19 от 29 октомври]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2442/15/novi-merki-za-spravyane-s-pandemiyata-ot-COVID-19-ot-29-oktomvri.html http://www.novi-iskar.bg/news/2442/15/novi-merki-za-spravyane-s-pandemiyata-ot-COVID-19-ot-29-oktomvri.html Wed, 28 Oct 2020 09:49:19 +0200 От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), с издадена днес Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. здравният министър ... ]]> <![CDATA[Заповед РД-01-626 на Министерството на здравеопазването]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2441//zapoved-rd-01-626-na-ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto.html http://www.novi-iskar.bg/news/2441//zapoved-rd-01-626-na-ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto.html Wed, 28 Oct 2020 09:47:53 +0200 ]]>