RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[РНИ-20-РД09-221/08.07.2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2384/15/rni-20-rd09-221-08-07-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2384/15/rni-20-rd09-221-08-07-2020-g-.html Thu, 09 Jul 2020 21:02:13 +0300 ]]> <![CDATA[СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2383/15/spisk-na-klasiranite-kandidati-za-provezhdane-na-stazh-v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2383/15/spisk-na-klasiranite-kandidati-za-provezhdane-na-stazh-v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon----novi-iskr---.html Tue, 07 Jul 2020 09:29:03 +0300 ]]> <![CDATA[Изместване на въздушни линии 20 кV, чрез окабеляване от ПИ 00357.5350.1166, кв. 105, кв. Курило, гр. Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2380/15/izmestvane-na-vzdushni-linii-20-kV--chrez-okabelyavane-ot-pi-00357-5350-1166--kv--105--kv--kurilo--gr--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/2380/15/izmestvane-na-vzdushni-linii-20-kV--chrez-okabelyavane-ot-pi-00357-5350-1166--kv--105--kv--kurilo--gr--novi-iskr.html Mon, 06 Jul 2020 12:09:55 +0300 ]]> <![CDATA[СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЕТАП „ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ“ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2379/15/spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-za-etap----provezhdane-na-sbesedvane-----v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon----novi-iskr---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2379/15/spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-za-etap----provezhdane-na-sbesedvane-----v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon----novi-iskr---.html Thu, 02 Jul 2020 09:20:27 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед СОА20-РД09-2033 на Кмета на СО за задължително носене на маски на закрити места]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2378//zapoved-soa20-rd09-2033-na-kmeta-na-so-za-zadlzhitelno-nosene-na-maski-na-zakriti-mesta.html http://www.novi-iskar.bg/news/2378//zapoved-soa20-rd09-2033-na-kmeta-na-so-za-zadlzhitelno-nosene-na-maski-na-zakriti-mesta.html Thu, 25 Jun 2020 13:59:40 +0300 ]]> <![CDATA[СОА20-РД09-2009-19.06.2020 г. на Кмета на СО]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2377//soa20-rd09-2009-19-06-2020-g--na-kmeta-na-so.html http://www.novi-iskar.bg/news/2377//soa20-rd09-2009-19-06-2020-g--na-kmeta-na-so.html Fri, 19 Jun 2020 13:56:29 +0300 ]]> <![CDATA[Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30 м. в ПИ с идентификатор 11884.5964.239, м. "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2376/15/izgrazhdane-na-zhilischna-sgrada-i-sobstven-vodoiztochnik-s-dlbochina-30-m--v-pi-s-identifikator-11884-5964-239--m---prelozite---s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2376/15/izgrazhdane-na-zhilischna-sgrada-i-sobstven-vodoiztochnik-s-dlbochina-30-m--v-pi-s-identifikator-11884-5964-239--m---prelozite---s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr-.html Fri, 19 Jun 2020 12:24:12 +0300 ]]> <![CDATA[Предстоящи информационни срещи по проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2375/15/predstoyaschi-informatsionni-sreschi-po-proekt----podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vzduh-v-stolichna-obschina-chrez-podmyana-na-otoplitelni-ustrojstva-na-tvrdo-gorivo-s-ekologichni-alternativi---.html http://www.novi-iskar.bg/news/2375/15/predstoyaschi-informatsionni-sreschi-po-proekt----podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vzduh-v-stolichna-obschina-chrez-podmyana-na-otoplitelni-ustrojstva-na-tvrdo-gorivo-s-ekologichni-alternativi---.html Wed, 17 Jun 2020 14:08:54 +0300

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

]]>
<![CDATA[СО - район „Нови Искър“ стартира провеждане на Лятна стажантска програма през 2020 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2374/15/so---rajon----novi-iskr----startira-provezhdane-na-lyatna-stazhantska-programa-prez-2020-g--za-studenti-s-postoyanen-ili-nastoyasch-adres-na-teritoriyata-na-rajona-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2374/15/so---rajon----novi-iskr----startira-provezhdane-na-lyatna-stazhantska-programa-prez-2020-g--za-studenti-s-postoyanen-ili-nastoyasch-adres-na-teritoriyata-na-rajona-.html Tue, 16 Jun 2020 16:38:24 +0300

СО - район „Нови Искър“ стартира провеждане на Лятна стажантска програма през 2020 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района.

]]>
<![CDATA[Съобщение за затваряне на Републикански път I-1 в участъка между с. Ребърково и с. Лютидол и пренасочване на движението пред път II-16 (Искърско дефиле)]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2373/15/sobschenie-za-zatvaryane-na-republikanski-pt-I-1-v-uchastka-mezhdu-s--rebrkovo-i-s--lyutidol-i-prenasochvane-na-dvizhenieto-pred-pt-II-16--iskrsko-defile-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2373/15/sobschenie-za-zatvaryane-na-republikanski-pt-I-1-v-uchastka-mezhdu-s--rebrkovo-i-s--lyutidol-i-prenasochvane-na-dvizhenieto-pred-pt-II-16--iskrsko-defile-.html Tue, 09 Jun 2020 17:03:16 +0300

Съобщение за затваряне на Републикански път I-1 в участъка между с. Ребърково и с. Лютидол и пренасочване на движението пред път II-16 (Искърско дефиле)


Съобщение за затваряне на Републикански път I-1 в участъка между с. Ребърково и с. Лютидол и пренасочване на движението пред път II-16 (Искърско дефиле)

 

]]>
<![CDATA[Списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 година и Решение № 203 на СОС от 28.05.2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2372/15/spisk-na-sportni-obekti--obschinska-sobstvenost--predmet-na-upravlenie-i-razporezhdane-za-2020-godina-i-reshenie-----203-na-sos-ot-28-05-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2372/15/spisk-na-sportni-obekti--obschinska-sobstvenost--predmet-na-upravlenie-i-razporezhdane-za-2020-godina-i-reshenie-----203-na-sos-ot-28-05-2020-g-.html Tue, 09 Jun 2020 11:47:09 +0300 ]]> <![CDATA[„ЧЕЗ Разпределение България“ АД планира да извърши от 08.06.2020г. аварийно – възстановителни ремонти на електроразпределителната мрежа]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2371/15/---chez-razpredelenie-blgariya----ad--planira-da-izvrshi-ot-08-06-2020g---avarijno-----vzstanovitelni-remonti-na-elektrorazpredelitelnata-mrezha.html http://www.novi-iskar.bg/news/2371/15/---chez-razpredelenie-blgariya----ad--planira-da-izvrshi-ot-08-06-2020g---avarijno-----vzstanovitelni-remonti-na-elektrorazpredelitelnata-mrezha.html Fri, 05 Jun 2020 09:13:55 +0300 ]]> <![CDATA[КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ПРОГРАМА LIFE]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2370/15/klasirane-na-kandidatite--po-pokana-za-kandidatstvane-za-podmyana-na-stari-otoplitelni-uredi-na-drva-i-vglischa-po-programa-LIFE.html http://www.novi-iskar.bg/news/2370/15/klasirane-na-kandidatite--po-pokana-za-kandidatstvane-za-podmyana-na-stari-otoplitelni-uredi-na-drva-i-vglischa-po-programa-LIFE.html Tue, 02 Jun 2020 16:00:49 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед сирени по случай 02 юни 2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2369/15/zapoved-sireni-po-sluchaj-02-yuni-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2369/15/zapoved-sireni-po-sluchaj-02-yuni-2020-g-.html Tue, 02 Jun 2020 10:22:05 +0300 ]]> <![CDATA[Заключителна дискусия на обществено обсъждане за проект за ПУП]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2368/15/zaklyuchitelna-diskusiya-na--obschestveno-obszhdane-za-proekt-za-pup.html http://www.novi-iskar.bg/news/2368/15/zaklyuchitelna-diskusiya-na--obschestveno-obszhdane-za-proekt-za-pup.html Thu, 28 May 2020 16:38:35 +0300 Заключителна дискусия на  обществено обсъждане за проект за ПУП ]]> <![CDATA[Добив на строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище "Кариерни материали-4", землище кв. Гниляне, район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2367/15/dobiv-na-stroitelni-materiali-pyask-i-chakl--godni-za-dobavchen-material-za-betoni-ot-nahodische--karierni-materiali-4---zemlische-kv--gnilyane--rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2367/15/dobiv-na-stroitelni-materiali-pyask-i-chakl--godni-za-dobavchen-material-za-betoni-ot-nahodische--karierni-materiali-4---zemlische-kv--gnilyane--rajon--novi-iskr-.html Wed, 27 May 2020 09:00:17 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РД-01-277 от 26.05.2020 на МЗ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2366//zapoved-rd-01-277-ot-26-05-2020-na-mz.html http://www.novi-iskar.bg/news/2366//zapoved-rd-01-277-ot-26-05-2020-na-mz.html Wed, 27 May 2020 08:57:30 +0300 ]]> <![CDATA[ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2364/15/chez-vzstanovyava-obichajnoto-rabotno-vreme-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti.html http://www.novi-iskar.bg/news/2364/15/chez-vzstanovyava-obichajnoto-rabotno-vreme-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti.html Tue, 26 May 2020 16:23:48 +0300 ]]> <![CDATA[Декларация за посещение на детска градина след 26. май 2020 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2365/15/deklaratsiya-za-poseschenie-na-detska-gradina-sled-26--maj-2020-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/2365/15/deklaratsiya-za-poseschenie-na-detska-gradina-sled-26--maj-2020-g-.html Tue, 26 May 2020 09:10:26 +0300 ]]> <![CDATA[Планирано спиране на тока в периода 26-28.05.2020]]> http://www.novi-iskar.bg/news/2363/15/planirano-spirane-na-toka-v-perioda-26-28-05-2020.html http://www.novi-iskar.bg/news/2363/15/planirano-spirane-na-toka-v-perioda-26-28-05-2020.html Fri, 22 May 2020 17:08:40 +0300 ]]>