|

Столична Община Район "Нови Искър"

 

 
 
 
 
 

Административно и техническо обслужване

 

Дейности извършвани от отедл  „АТИО”:

 

Дейността на  отдела е свързана с извършване на административни услуги по ЕСГРАОН и гражданско състояние, които се предоставят на физически и юридически лица, държавни и общински институции /социални грижи, ЧСИ, съд, прокуратура, СДВР и други/. В отдела се включват  деловодната  и куриерската дейност, извършвани във фронт офиса.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА