Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по отношение управление на средствата по бюджета на район „Нови Искър“, като:

- Извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия, документи преди поемане/извършване на задължения/разходи;

- Проверява всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение дали то съответства на всички изисквания на приложимото законодателство;

- Контролира наличието на изискуеми документи свързани с плащането; .... oще в статията

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Публикувана на: 13/10/2022

Сцената ще бъде изрисувана с български мотиви и готова да посреща културни събития на 15 октомври, когато младите хора от проекта „Отпечатък“ ще организират кампания в подкрепа на етническата толерантност. Програмата стартира в 11:00 ч. и ще предложи музика на живо с изпълнения на група „Номад“, премиера на видео интервю с Ованес Торосян, част от поредицата „Етническа палитра“, работилници, ателиета и спортни активности.

Публикувана на: 13/10/2022

Пътеводителят има и дигитална версия с 24 кратки документални филма, снимки и интересна информация за българските традиции, обичаи, земеделие и производство, изкуство, фолклор, облекло и празници. Електронното издание ще бъде достъпно на сайта на Столична община. Повече информация в статията ...

Публикувана на: 10/10/2022

Основни дейности и отговорности:

- Разглежда и обработва преписки по сигнали, молби и жалби на граждани;

- Извършва огледи и инспектира състоянието на училища, детски градини, общински сгради и съоръжения, изготвя количествено-стойностни сметки за необходимите ремонти;

- Организира, контролира и ръководи дейности по ремонта и поддръжката на уличните настилки, инженерната инфраструктура, ВиК, електроснабдяване и улично осветление;

- Упражнява ежедневен контрол върху качеството на изпълнените ремонтни работи и качеството на влаганите строителни материали по съответните обекти;

Публикувана на: 30/09/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...

   Страница 2 от 416   

  Страница 1 от 43   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Последни обявления

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА