Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Кандидатите могат да подават документи от  30 май 2022 г. до 17 юни 2022 г.: на място  във фронт-офиса на район „Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” №121 или на ...

Столична община обявява класирането на кандидатите от Основната фаза на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

На свое заседание от 21.04.2022 г., Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Целта на инициативата е да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки.

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ22-РД09-117/20.04.2022 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“.

Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 15.04.2022 г. до 30.11.2022 г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари ...
бработките се извършват с биоцидни препарати – разрешени за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение от Министерство на здравеопазването. Обработените зелени площи ще бъдат обозначени с информационни табели. Дейностите ще се  ...
Публикувана на: 24/02/2012

Във връзка с удължаване на маршрута на автобусна линия с № 26 от 1 март тази година в експериментален срок от 6 месеца, "СКГТ" публикува актуално разписание за движение на автобусите.

Публикувана на: 24/02/2012

  

Столична община - Район "Нови Искър" кани всички жители да се включат в доброволна акция за пълнене на чували с пясък и изграждане на укрепващите диги на реките „Гнилянска” и „Искър” в района кв. „Гниляне”на 25.02.2012 г. /събота/ от 09:00 часа.

Сборен пункт: площадката бившето ТКЗС в кв. „Гниляне”

 

Публикувана на: 22/02/2012

От 1 март 2012г. „Център за градска мобилност” експериментално, за срок от 6 месеца, променя организацията на движението на автобусна линия №26. Удължава се маршрутът, както следва:
От центъра на кв.”Гниляне” по маршрута на автобусна линия №23 до ж.п. гара „Курило”, направо по ул.”Искърско дефиле” (връщане по ул.”Търговска” и ул.”Чавдар войвода”) през кв.”Кумарица” и кв.”Славовци”, Околовръстен път, шосе за с.Мрамор, бул.”Ломско шосе”, ул.”Обелски път” и по ул.”Акад.Дмитрий Лихачов” до центъра на кв.”Обеля”, двупосочно. 

Публикувана на: 20/02/2012

С покачване на температурите и започналото активно снеготопене, жителите на населените места, които се намират в близост до най-пълноводната река, преминаваща през територията на район „Нови Искър” – река Искър, се инициираха и активно започнаха да се подготовят срещу евентуални наводнения.

   Страница 396 от 406   

  Страница 1 от 41   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА