Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Национално сдружение „Наука“ и Столична община – район „Нови Искър“ кани всички заинтересовани лица / физически и юридически/  да представят идейни концепции за визуализация за обновяване и облагородяване на общинска сграда „Старата баня“...

От 1 август поетапно тръгват 60 нови автобуса на природен газ, които ще обслужват северните територии на София. Линиите обслужват населените места в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци“, както и през „Връбница“ и „Надежда“. Закупени са 60 автобуса на природен газ, изцяло климатизирани, с достъпност за хора с увреждания и с видеонаблюдение. 

В писмо до районната администрация БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД уведомява, че ще извърши контролирано изпускане на природен газ и ремонт на съоръженията си. Процедурата ще започне на 22 август 2017 г. след 06.00 часа...

На 10.08.2017г. (четвъртък), от 17.00ч. Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“ ще проведе открита приемна с жителите на кв. Гниляне, гр. Нови Искър...

ТС “Младост“ при НЧ“Отец Паисий 1927“, кв.Гниляне взе участие в проведените за първа година в македонския град Охрид  „Дни на българската култура, фолклор и традиция“. Проявата се провежда с подкрепата на Посолството на Република България в Македония, Българския културен институт в Македония и Нов български университет. 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 21 юли 2017 г. от 17.30 ч. и от 18.40 ч...

Публикувана на: 21/07/2017
Във връзка с реализацията на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“, по който район „Нови Искър“ е партньор...
Публикувана на: 21/07/2017
В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството...
Публикувана на: 21/07/2017
Район „Нови Искър“ – Столична община спечели седем проекта по програма „Зелена София“ за 2017 г. Програма „Зелена София“ е насочена към финансиране на проекти...

  Страница 1 от 332   

   Страница 2 от 19   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета

Безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета Безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета

ХАРТА НА КЛИЕНТА