Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по отношение управление на средствата по бюджета на район „Нови Искър“, като:

- Извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия, документи преди поемане/извършване на задължения/разходи;

- Проверява всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение дали то съответства на всички изисквания на приложимото законодателство;

- Контролира наличието на изискуеми документи свързани с плащането; .... oще в статията

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Публикувана на: 15/11/2022
Изпълнител на строежа: ДЗЗД „ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ"
Засегнати землища: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Доброславци и с. Житен
Документ за учреден сервитут: Протокол №3/02.03.2022г. и протокол №4/16.03.2022г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ
Разрешения за строеж на „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия": РС-43 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап: „Линейна част", подетап 1: Линейна част от 0+000 до км 22+838,23; РС-42 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап „Линейна част", подетап 2: Линейна част от км 22+838,23 до ...
Публикувана на: 09/11/2022

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

Публикувана на: 31/10/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“
Публикувана на: 31/10/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

  Страница 1 от 416   

   Страница 2 от 43   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Последни обявления

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА