Конкурси

Обява за удължаване на конкурс

Публикувана на: 14/07/2015

Обява за удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години, находящ се в административната сграда на кметство- с.Световрачене“

Фотоалбуми