Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

Публикувана на: 06/07/2017

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 30 юни 2017 г., от 13.30 ч. и от 15.30 ч., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Темата на поредната среща от груповата психологическа подкрепа беше „Хронични болести и емоционално здраве”. Тя беше посветена на начините, по които семейството и приятелите могат да окажат емоционална подкрепа ба близък с хронично заболяване. Бяха разгледани типични чувства и емоции, които преживяват хронично болните. Под формата на ролева игра беше представена „Теория на лъжиците”, която пресъздава емоциите, през които преминава болния човек.

Снимки от срещата можете да видите тук

Фотоалбуми