гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Инвестиционно намерение "ПУП - План за застрояване за изграждане на складза промишлени стоки и офис", ПИ с ид40436.5395.3, местност "Кумаришки път", с Кубратово, район "Нови Искър"

Публикувана на: 02/11/2018

 

Целият текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми