гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Разпределение на места за продажба на открито на мартеници и цветя

Публикувана на: 08/02/2019

 

На 13.02.2019г. (сряда) в 09:00ч. ще се извърши разпределение на местата за продажба на мартеници и цветя на открито между търговците, подали до момента заявления за извършване на такъв вид дейност.

Процедурата ще се проведе в ритуалната зала на районната администрация на адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" 123, ет. 2.

Избора ще става по реда на подадени заявления.

Към заявлението търговецът може да приложи копие от:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

Заявление за продажба на открито може да се изтегли от тук.

Фотоалбуми