гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

СЪОБЩЕНИЕ - Бели Петна

Публикувана на: 15/10/2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ГРАД, УВЕДОМЯВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УЕДРЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ЧЕ ОТ ДНЕС 10.10.2019 Г. ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ТРИМЕСЕЧЕН СРОК, В КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ВСИЧКИ СУМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ (Т. НАР. "БЕЛИ ПЕТНА")

 

Фотоалбуми