гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци

Публикувана на: 06/01/2020

 

Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци :
 

Фотоалбуми