гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

СЪОБЩЕНИЕ - МНОГОЕЗИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Публикувана на: 09/01/2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от06.07.2016г.за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, могат да бъдат издавани многоезечни стандартни удостоверения.

Район „Нови Искър“ издава следните многоезечни стандартни удостоверения:

1. Приложение I - Раждане, към удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис извлечение от акт за раждане;

2. Приложение III - Смърт, към препис - извлечение от акт за смърт;

3. Приложение IV - Брак- към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак;

4. Приложение V - Брачна дееспособност - към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;

5. Приложение VI - Семейно положение - към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

6. Приложение X - Местоживеене и/или Местопребиваване - към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес.

Фотоалбуми