гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Изграждане на хале и монтаж на инсталация за предварително третиране на излезли от употреба газоразрядни лампи с местонахождение: ул. "Победа" № 35, кв. Славовци, район "Нови Искър", Столична община

Публикувана на: 30/07/2020

 

Изграждане на хале и монтаж на
инсталация за предварително третиране на излезли от употреба
газоразрядни лампи с местонахождение: ул. "Победа" № 35, кв. Славовци,
район "Нови Искър", Столична община - ТУК.

Фотоалбуми