гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Одобрение план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/-III-90001 /за жс, склад и магазин/, кв. 28, с. Доброславци, район "Нови Искър", идентичен на ПИ с идентификатор 21662.4827.47 от КККР на с. Доброславци

Публикувана на: 27/08/2020

 

Одобрение план за
регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот
/УПИ/-III-90001 /за жс, склад и магазин/, кв. 28, с. Доброславци, район
"Нови Искър", идентичен на ПИ с идентификатор 21662.4827.47 от КККР на
с. Доброславци, район "Нови Искър - ТУК.

Фотоалбуми