гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Публикувана на: 14/09/2020

 

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС - Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците. 

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител (от ТУК), който е на разположение в административната сграда на район ,,Нови Искър” – адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121. Допустими са за кандидатстване всички жилищни сгради на територията на район "Нови Искър", които са в режим на етажна собственост.

Благодарим за отделеното време!  

Фотоалбуми