За свободни работни места

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „УОСЖФРКТД“ на СО – Район „Нови Искър“

Публикувана на: 20/09/2021

 

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „УОСЖФРКТД“ на СО – Район „Нови Искър“

Фотоалбуми