гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Суит енд Холидей" ЕООД за "Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен, район "Нови Искър", Столична община

Публикувана на: 17/11/2021

 

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Суит енд Холидей" ЕООД за "Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен, район "Нови Искър", Столична община

Фотоалбуми