гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Нова дата за разполагане на мобилния пункт за събиране на опасни отпадъци

Публикувана на: 18/01/2022

 

На 21 януари /петък/, от 08.30 до 11.30 часа на паркинга на поликлиниката в Нови Искър ще бъде разположен мобилен пункт за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци. Всички жители на района могат да се възползват от услугата напълно безплатно. Припомняме, че през 2012 г. Столична община стартира иновативен за страната проект за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата съвместно с фирма БалБок Инженеринг АД.
 
Проектът включва мобилен пункт, който ще работи безплатно за събирането на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столичната община по предварително определен график. В проектът се предвижда приемане на място в мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане. Целта на проекта е да се допринесе за отделянето на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци.
 
Опасните отпадъци ще се приемат от домакинствата, след предварително подадена заявка на универсален телефонен номер: 0700 11 750 (на цената на един градски разговор) и в Мобилен събирателен пункт веднъж месечно, без заплащане от страна на гражданите. Обажданията се приемат с оператор от 9.00 до 18.00 ч. през работните дни и чрез телефонен секретар през останалото време. Транспортирането и обезвреждането ще се извършват от фирма "БалБок Инженеринг" АД при условията на издаденото от МОСВ разрешение за дейности свързани с опасни отпадъци.
 
Важно е да се знае, че основните групи опасни отпадъци от домакинствата, които ще се приемат са:
 
1. Живак и живакосъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);
2. Лаково-бояджийски материали;
3. Домакински препарати и химикали;
4. Мастила и замърсени опаковки;
5. Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност;
6. Други видове опасни отпадъци, изхвърлени в съдовете за битови отпадъци или на територия – общинска собственост, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве.

Фотоалбуми