гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Извършване на дейности с нови отпадъци и увеличаване на количествата на някои разрешени към момента, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци4 в УПИ II-496, кв. 110а

Публикувана на: 11/08/2021

 

Извършване на
дейности с нови отпадъци и увеличаване на количествата на някои
разрешени към момента, на действаща площадка за събиране, съхраняване и
третиране на отпадъци4 в УПИ II-496, кв. 110а , поземлен имот с
идентификатор 00357.5350.1110 по КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило, ул.
"Промишлена зона", район "Нови Искър", Столична община - ТУК и  ТУК.

Фотоалбуми