гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Насрочено обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изменение на плана за улична регулация за гробищен парк, с. Балша, район „Нови Искър“.

Публикувана на: 17/08/2021

 

Насрочено обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изменение на плана за улична регулация за гробищен парк, с. Балша, район „Нови Искър“.

Фотоалбуми