гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Монтиране на допълнителна мобилна инсталация/автоклав/за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци с производителност 300 тона годишно и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка с местонахождение: ПИ ...

Публикувана на: 26/08/2021

 

Монтиране на
допълнителна мобилна инсталация/автоклав/за обезвреждане на болнични
отпадъци до ниво на безвредни отпадъци с производителност 300 тона
годишно и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка с
местонахождение: ПИ с идентификатор 00357.5362.776, гр. Нови Искър,
район "Нови Искър", Столична община. Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми