гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ кандидатствали в Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE

Публикувана на: 12/04/2022

 

Столична община обявява класирането на кандидатите от Основната фаза на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

 

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.), трябва да представят техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 

Техническата схема може да се подава, както следва:

За с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци в кметствата или: всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на адреса на районната администрация, гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121, 312 стая.

 

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от Район „Нови Искър“ по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община

(покана м. юли 2021 г.)

 

Таблица 1. Одобрени кандидати от Основната фаза

 

Кандидат

Населено място

Отоплителен уред

Радиатор (500x1200)

Радиатор (500x1800)

Оценка

SO 1541

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

8

SO 1542

с. Световрачене

Пелетен котел 25 kW

 

 

5

SO 1543

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

4

SO 1544

с. Негован

Пелетен котел 25 kW

 

 

8

SO 1545

с. Негован

Камина с водна риза 18 kW

 

 

6

SO 1546

с. Световрачене

Камина с водна риза 25 kW

 

 

5

SO 1547

с. Негован

Камина с водна риза 25 kW

 

 

5

SO 1548

с. Негован

Пелетен котел 33 kW

 

 

6

SO 1549

с. Световрачене

Камина с водна риза 18 kW

 

 

9

SO 1550

с. Чепинци

Топловъздушна к-на 12 kW

 

 

6

SO 1551

с. Световрачене

Камина с водна риза 25 kW

 

 

4

SO 1552

с. Чепинци

Камина с водна риза 18 kW

 

 

7

SO 1553

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

5

SO 1554

с. Чепинци

Пелетен котел 33 kW

 

2 бр.

1

SO 1555

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

2 бр.

4

SO 1556

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

2 бр.

4

SO 1557

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

3

SO 1558

с. Чепинци

Камина с водна риза 12 kW

 

 

4

SO 1559

с. Чепинци

Пелетен котел 39 kW

 

 

3

SO 1560

с. Чепинци

Камина с водна риза 25 kW

 

2 бр.

13

SO 1561

с. Чепинци

Пелетен котел 33 kW

1 бр.

1 бр.

4

SO 1562

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

 

10

SO 1563

с. Чепинци

Камина с водна риза 25 kW

 

 

5

SO 1564

с. Чепинци

Топловъздушна к-на 10 kW

 

 

9

SO 1565

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

8

SO 1566

с. Чепинци

Пелетен котел 39 kW

 

 

9

SO 1567

с. Негован

Пелетен котел 33 kW

1 бр.

1бр.

5

 

Таблица 2. Одобрени кандидати от резервния списък на Пилотната фаза

 

Кандидат

Населено място

Отоплителен уред

Радиатор (500x1200)

Радиатор (500x1800)

814

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

2 бр.

815

с. Световрачене

Пелетен котел 25 kW

 

 

816

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

819

с. Негован

Пелетен котел 25 kW

1 бр.

1 бр.

820

с. Негован

Камина с водна риза 18 kW

 

 

826

с. Световрачене

Камина с водна риза 25 kW

 

 

827

с. Негован

Камина с водна риза 25 kW

 

2 бр.

829

с. Негован

Пелетен котел 33 kW

 

2 бр.

830

с. Световрачене

Камина с водна риза 18 kW

 

2 бр.

831

с. Чепинци

Топловъздушна к-на 12 kW

 

 

834

с. Световрачене

Камина с водна риза 25 kW

 

2 бр.

836

с. Чепинци

Камина с водна риза 18 kW

 

2 бр.

837

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

 

839

с. Чепинци

Пелетен котел 33 kW

 

 

841

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

2 бр.

842

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

2 бр.

843

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

2 бр.

844

с. Чепинци

Камина с водна риза 12 kW

 

2 бр.

845

с. Чепинци

Пелетен котел 39 kW

 

 

846

с. Чепинци

Камина с водна риза 25 kW

 

2 бр.

847

с. Чепинци

Пелетен котел 33 kW

2 бр.

 

848

с. Негован

Пелетен котел 39 kW

 

 

850

с. Чепинци

Камина с водна риза 25 kW

 

2 бр.

853

с. Чепинци

Топловъздушна к-на 10 kW

 

 

857

с. Чепинци

Пелетен котел 25 kW

 

2 бр.

858

с. Чепинци

Пелетен котел 39 kW

 

 

859

с. Негован

Пелетен котел 33 kW

 

2 бр.

866

с. Негован

Пелетен котел 33 kW

 

2 бр.

Фотоалбуми