гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

ПРОЕКТО-СПИСЪК НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНА ЖИЛИЩНА НУЖДА, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2022 г.

Публикувана на: 07/03/2022

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

ПРОЕКТО-СПИСЪК

НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНА ЖИЛИЩНА НУЖДА, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2022Г.

 

 

 

1. Ася Яворова Гъркова - №ЖН-02-03/13.03.2009г.

III група +20 точки – тричленно семейство – гр. София, жк. Люлин, бл.464, вх. А, ет.5

 

2. Петя Сонева Митова - №ЖН-02/11.10.2013г.

IV-група +15т. – четиричленно семейство – гр. Нови Искър, кв.Курило, ул. „Кестен“ №31

 

3.Любомирка Райкова Ангелова - №4-ЖН-4/08.01.2016г.

IV група +6 точки –едночленно семейство – гр. Нови Искър, кв. Изгрев, ул.“Вяра“ №52

 

4. Иванка Панова Панова - № ЖН-02-6/11.10.2013г.

IV група+9 точки – едночленно семейство – гр. Нови Искър, кв.Курило, ул. „Козница“ №23

 

5.Миглена Дилянова Петрова - №РНИ16-ГР94-1005/29.09.2016г.

IV група + 13 точки – двучленно семейство – гр. Нови Искър, ул. „Бачо Киро“ №2

 

6. Росица Димитрова Димитрова – РНИ21-ГР94-99/15.01.2021г.

IV група + 7 точки – тричленно семейство - гр. Нови Искър, ул. Гина Кунчева №44

 

7. Милена Кирилова Бориславова - №РНИ20-ГР94-563/16.06.2020г.

IV група + 5 точки – четиричленно семейство – гр. Нови Искър, ул. „Юрий Гагарин“ №11, бл.11, вх.1, ет.3, ап.7

 

8. Светла Петкова Русева - №ЖН-02-30/23.08.2004г.

V група + 5точки – четиричленно семейство – гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул.“Зора“ №10

 

9.Изабела Младенова Велкова – РНИ21-ГР94-1044/17.09.2021г.

IV група – едночленно семейство - с. Кътина, ул.“Христо Ботев“ №4

Фотоалбуми