гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Инвестиционно предложение за "Извършване на дейности с нови отпадъци и увеличаване на количествата на някои разрешени към момента, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци" в УПИ II-496, кв. 110а

Публикувана на: 15/03/2022

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми