гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Кмета на район „Нови Искър” проведе открита среща с жителите на село Световрачене

Публикувана на: 16/02/2012

Кмета на район „Нови Искър – г-жа Даниела Райчева проведе среща с жители на село Световрачене по повод създалите се в хората притеснения във връзка с обилните снеговалежи, очакваното снеготопене и опасността от разливи на реките на територията на района. В срещата участие взеха зам. Кмета на района – г-жа Антоанета Михайлова, както и Кмета на селото - Ангел Митов.

 

Госпожа Райчева запозна жителите на Световрачене с цялостната обстановка в район „Нови Искър”, каква е проводимостта на реките към момента, кои са евентуалните участъци и укрепителни съоръжения, които могат да създадат проблем, както и с предприетите мерки от страна на районната администрация и новосформирания оперативен щаб за превенция и координация при бедствия и наводнения.

 

Единодушното решение, което беше взето на срещата, между кмета на района и жителите на село Световрачене е създаването на инициативен комитет от доброволци, които да следят нивото на реките, преминаващи в близост до селото и да бъдат набелязани участъци, в които проводимостта на реките е намалена. Сред основните приоритети на този инициативен комитет ще бъде неговите участници да се включват активно в дейности, свързани с превенция на последици от снеготопенето и повишаването на дебита на реките, както и ежедневно да получават информация, относно предприетите мерки за обезопасяване от страна на общинските и държавни структури.

 

От сряда 15. февруари, служители на „Басейнова дирекция” съвместно с кметовете на населените места от територията на район „Нови Искър” ще правят огледи на състоянието коритата и дигите на реките, с цел взимане на превантивни мерки. 

Среща на кмета на район "Нови Искър" с жителите на село Световрачене

 

Среща на кмета на района г-жа Даниела Райчева с жителите на квартал Изгрев

 

Фотоалбуми