гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Наредба за притежаване и отглеждане на селскостопански животни на територията на Столична община

Публикувана на: 05/03/2012

Всеки жител, който има предложения за промени към изготвеният проект на Наредба и иска да ги изложи, може да направи това като ги подаде в писмен вариант в деловоден отдел на районна администрация "Нови Искър", ул. "Искърско дефиле" 123 или на e-mail адрес - info@novi-iskar.bg

Наредба за притежаване и отглеждане на селскостопански животни на територията на Столична община

Фотоалбуми