Архив до 2019 г.

Секретар на СО - Район "Нови Искър"

Публикувана на: 14/07/2014

Обявление, стр. 1

Обявление, стр. 2

Протокол за допуснати кандидати от конкурс за секретар на район "Нови Искър"

Извлечение от протокол за проведен конкурс

Фотоалбуми