Организиране и провеждане на обучения на служители от администрацията на район „Нови Искър”

Обявление

Решение

Документация 

Разяснение по документация 


Протокол 1 


Протокол 2 


Протокол 3 


Протокол 4