Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район „Нови Искър” - СО”

Публичната покана
Документация