ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА В и К ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ГР.НОВИ ИСКЪР – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Документация

Техническо задание

Обявление

Решение

Решения за удължаване на срока