Контакти

Район „Нови Искър“

Адрес                                                                  Телефони за контакт:

гр. Нови Искър                                                      Оперативен дежурен: 02/991-72-30

ул."Искърско дефиле" № 121                              Кабинет на кмет: 02/936-11-14

e-mail: info@novi-iskar.bg                                       Деловодство: 02/991-62-46

Факс: 991-76-23         

 

Дирекция „Общински приходи“

Отдел „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Търговска" № 18

Тел.: 02/991-83-81

 

Районен инспекторат „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

Тел.: 02/991-61-77

 

Социално подпомагане

ДСП „Връбница“ - филиал „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

тел.: 02/991-65-80

Органограма - Структура на Столична община Район "Нови Искър"

 

Актуален телефонен указател