Преброяване 2021

Автобиография
Автобиография
Заповед за определяне на цени ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021
Заявление за преброител, контрольор, придружител
Заявление за преброител, контрольор, придружител
Съгласие за обработване на лични данни
Съгласие за обработване на лични данни
Съобщение за стартиране на кампания по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021
Указания за подбор на преброители и контрольори за Преброяване 2021
Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава!
Списък на одобрените кандидати за Преброяване 2021 - район Нови Искър
Преброяване 2021 ще се състои в периода от 7 септември до 3 октомври