Регистър на даренията

Заявление за дарениеДоговор за дарение - физическо лицеДоговор за дарение - юридическо лице вещиДоговор за дарение юридическо лице парични средства
 
НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община