Транспорт на хранителни продукти до детските заведения

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ТРАНСПОРТ НА ГОТОВА ХРАНА ОТ КУХНИ-МАЙКИ ДО ОСТАНАЛИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ- ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"