|

Столична Община Район "Нови Искър"
 

 
 
 
 
 

Контакти

Адрес: 1281 Нови Искър

ул. "Искърско дефиле" № 123,

номератор: 02 991 72 30

тел. 02 936 11 14

факс: 029917623,

email: info@novi-iskar.bg
Име, фамилия

Длъжност

Приемно време

Телефон

Даниела Райчева

Кмет

Сряда

От 09.00 до 12.00 ч.

936-11-14

Людмил Игнатов

Зам.-кмет

Сряда

От 09.00 до 12.00 ч.

991-72-54

Веселка Петкова

Зам.-кмет

Сряда

От 09.00 до 12.00 ч.

991-64-36

Детелина Трайкова

Финансов контрольор

 

991-72-12

991-72-76

арх. Станислав Михайлов

Главен архитект

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък

от 09.00 до 12.00 ч. 

991-76-48

Даниел Тодоринов

Мл. експерт

„ОМП, УК и ЗР”

 

991-73-53

Анна Георгиева

Секретар

„МКБППМН”

Всеки ден

От 08.30 до 17.00 ч.

991-72-45

Отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”

Зоя Манолова

Началник отдел

 

 

Румяна Петрова

Главен счетоводител

 

991-73-01

Отдел ПНАО и ГРАО

Галя Евтимова

Главен специалист „Гражданско състояние”

Всеки ден

От 09.00 до 17.00

991-73-44

Отдел „УОСЖФ и РКТД”

Мария Златарева

Началник отдел

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък

от 09.00 до 12.00 ч. 

991-73-33

Биляна Алексова

Главен специалист „РКТД”

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък

от 09.00 до 12.00 ч. 

991-73-33

Отдел „ОСДКСПП”

Величка Лозева

Главен счетоводител „Образование”

 

991-72-76

Отдел „ИИБЕ”

 Милена Банкова

Началник отдел

 

 

Теодора Янакиева

Главен инженер

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък

от 09.00 до 12.00 ч. 

991-74-16

Зорница Станчева

Главен специалист „Екология”

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък

от 09.00 до 12.00 ч. 

991-74-16

Отдел „УТККС”

Асен Банков 

Началник отдел

Понеделник

от 14.00 до 16.30 ч.

Четвъртък 

от 09.00 до 12.00 ч. 

998-71-32 

Фронт офис

Албена Кръстанова

Гл. специалист

Всеки ден

от 8.00 до 17.30 ч.

 

Снежинка Лилкова

Гл. специалист

Всеки ден

от 8.00 до 17.30 ч.

 

Гергана 
Колева

Гл. специалист

Всеки ден

от 8.00 до 17.30 ч.

 

 

Кметства

 

Кметство

Информация за контакт

e-mail

Кметство с. Балша

ул. Васил Левски 1 - площада

balsha@novi-iskar.bg 

кмет – Емил Янакиев
секретар – Антонина Венкова

02/ 998 80 02
02/ 998 80 26


ani.hranova@abv.bg

Кметство с. Войняговци

ул. Спортист 14

voinyagovci@novi-iskar.bg 

кмет – Емил Алексиев
секретар – Марияна Стойчева

02/ 996 30 17

 

voinegovci_sekretar@abv.bg

Кметство с. Доброславци

пл. „Мегдана” 2-а

dobroslavtsi@novi-iskar.bg 

кмет – Светла Цончева

секретар – Елена Николова

02/ 998 80 05

 

eli_66_@abv.bg

Кметство с. Житен

ул. „Житница” 24

jiten@novi-iskar.bg 

кмет – Евгени Игнатов
секретар – Диляна Григорова

02/ 998 23 69
02/ 998 20 66

kmetstvojiten@abv.bg

Кметство с. Кубратово

пл. „Куманица”

kubratovo@novi-iskar.bg 

кмет – Петър Велчев
секретар – Венелина Петкова

02/ 936 68 50

kmetstvokubratovo@abv.bg

Кметство с. Кътина

ул. „Сливница” 27

katina@novi-iskar.bg 

кмет – Крум Крумов
секретар – Маргарита Величнова

02/ 991 61 74
02/ 991 61 72

km_gita@abv.bg

Кметство с. Локорско

бул. „Димитър Тошков” 23

lokorsko@novi-iskar.bg 

кмет – Цветелина Гаврилова
секретар – Василина Викторова

02/ 996 20 91
02/ 996 20 92

kmetstvolokorsko@abv.bg

Кметство с. Мировяне

ул. „Любимец” 1

mirovyane@novi-iskar.bg 

кмет – Йорданка Пенкова
секретар – Катерина Христова

02/ 998 70 10
02/ 998 70 11

 

Кметство с. Негован

ул. „Васил Левски” 35

negovan@novi-iskar.bg 

кмет – Валентин Павлов
секретар – Анета Александрова

02/ 996 31 18

kmetstvonegovan@abv.bg

Кметство с. Подгумер

ул. „Стара планина” 23

podgumer@novi-iskar.bg 

кмет – Валери Динчев
секретар – Камелия Стефанова

02/ 996 34 59

kistefanova@abv.bg

Кметство с. Чепинци

пл. „Площада”

chepintsi@novi-iskar.bg 

кмет – Сашо Йорданов
секретар – Катя Костадинова

02/ 996 21 24
02/ 996 21 67

sonnia_st@abv.bg

Кметство с. Световрачене

ул. ”Софийска” 36

svetovrachane@novi-iskar.bg 

кмет – Светла Николова
секретар – Младенка Рангелова

02/ 996 30 10

kmetstvo_sv@abv.bg

ХАРТА НА КЛИЕНТА