|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Избори НС 2023

Съобщение

Район „Нови Искър“ уведомява, че на 25 март 2023 г. /събота/ изтича срока, в който всеки избирател може да подаде Искане за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него /съгласно 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/.

Осигурен е дежурен служител от 08:30 часа до 17:30 часа на 25.03.2023 г. /събота/ в сградата на районната администрация – етаж 3, стая 302.


Списък на заличените лица за изборите за народни представители за НС на 02.04.2023 г.


Съобщение

Район „Нови Искър“ уведомява, че на 18 март 2023 г. /събота/ изтича срока за подаване на Искане за гласуване по настоящ адрес /съгласно чл. 36. (1) от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес/.

Също така гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс/.

Осигурени са дежурни служители от 08:30 часа до 17:30 часа на 18.03.2023 г. /събота/ в сградата на районната администрация – ет. 3, кабинет 300, както и в кметствата.


Съобщение за проверка на избирателна секция

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че проверка на избирателната секция, в която гласувате може да направите чрез SMS, мобилен и стационарен телефон.

Чрез SMS

На номер 18429 (номерът е единен за клиентите на А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.
В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на Вашия ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:

На телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.


Информация за граници и адреси на избирателните секции можете да
намерите тук:  https://www.sofia.bg/election


Уведомлениие до политическите партии


ХАРТА НА КЛИЕНТА