|

Столична Община Район "Нови Искър"
 

 
 
 
 
 

Културен календар

 

 

ПРОГРАМА

НА КУЛТУРНИ ИЗЯВИ ПРЕЗ

МЕСЕЦ МАЙ - 2019г.

 

 

ДАТА

 

ЧАС

 

МЯСТО

ЕТАПИ / РАВНИЩЕ

 

ПРОЯВА / ИЗЯВА

 

ОРГАНИЗАТОР

3. май

2019г.

18:00

с. Кубратово

залата на кметството

Литературна вечер

175 г. от рождението на Анатол Франс;

455 г. от рождението на Шекспир

НЧ „Светлина - 1915“

6. май

2019г.

10:00

с. Житен

Местността Кръста

Гергьовден

НЧ „ Наука - 1921 Църковно настоятелство и

 Кметство Житен

6. май

2019г.

10:30

с. Чепинци

библиотеката

Клуб „Християнка” – беседа за Гергьовден

НЧ „Напредък - 1927“

Пенс.Клуб

6. май

2019г.

17:00

с. Световрачене

площада

Събор на селото

Кметство

Световрачене

9. май

2019г.

10:00

кв. Кумарица

читалището

Обявление на конкурс за есе и рисунка на тема

„Ако бях вълшебник…“

НЧ „ Светлина - 1908“

 

10. май

2019г.

10:00

с. Доброславци

изкуствено игрище

Детски футболен турнир

„млади надежди“

НЧ „Пробуда - 1921“

Кметство Доброславци

10. май

2019г.

10:30

гр. Костинброд

Фолклорен фестивал„Шопски наниз”- участие на ДФГ”Канарчета“

Община Костинброд

НЧ „ Светлина - 1908“

 

11. май

2019г.

10:30

с. Локорско

читалището

Честване на 137 години от рождението на Христо Витков - патрон на читалището

НЧ „Христо Витков -1899“

11. май

2019г.

11:00

кв. Кумарица

171 ОУ

„Стоил Попов“

Участие на ДФГ”Канарчета” в  честване на 155 годишнината на училището

НЧ „ Светлина - 1908“

171 ОУ „Стоил Попов“

 

17. май

2019г.

10:00

с. Кубратово

залата на кметството

Световен ден на хипертонията- здравна беседа

НЧ „Светлина - 1915“

Пенс.Клуб

18. май

2019г.

16:00

с. Доброславци

площада

„Дръж се земьо, шоп те гази”  фолклорен фестивал

НЧ „Пробуда - 1921“

Кметство Доброславци

19. май

2019г.

11:00

гр. Драгоман

„Нишавски хоровод”- участие на ДФГ”Канарчета

НЧ „ Драгоман - 1925“

НЧ „ Светлина - 1908“

20. май

2019г.

18:00

с. Кубратово

залата на кметството

Литературно четене 220 г. от рождението на Балзак

НЧ „Светлина - 1915“

 

23. май

2019г.

10:00

с. Локорско

читалището

120 години училищна дейност в село Чепинци

НЧ „Христо Витков -1899“

160 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“

23. май

2019г.

10:00

с. Локорско

читалището

Честване на 140 г. от основаването на местното училище

НЧ „Напредък - 1927“

160 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

23. май

2019г.

17:00

кв. Кумарица

читалището

Ден на българската писменост и култура-беседа

НЧ „ Светлина - 1908“

 

23. май

2019г.

18:00

с. Доброславци

читалището

Ден на славянската писменост и култура и годишнина на училището

НЧ „Пробуда - 1921“

179 ОУ „Васил Левски“

24. май

2019г.

10:00

с. Локорско

читалището

Изложба „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“

НЧ „Христо Витков -1899“

 

24. май

2019г.

16:00

с. Кубратово

залата на кметството

Празник на славянската писменост

НЧ „Светлина - 1915“

 

24. май

2019г.

17:00

с. Войнеговци

площада

Събор на селото

НЧ „Васил Левски - 1928“

Кметство Войнеговци

31. май

2019г.

11:00

с. Чепинци

площада

За 1-ви юни - деня на детето - рисунки на асфалт

НЧ „Напредък - 1927“

132 ДГ „Светлина“

31. май

2019г.

17:00

с. Локорско

площада

Детско шоу

„1 юни – ден на детето“

НЧ „Христо Витков -1899“

Кметство Локорско

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА