|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Местни избори 2023

Уведомлениие до политическите партии
 
Информация за адресите и границите на избирателните секции може да откриете тук: https://www.sofia.bg/election

Със заповед № Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община са образувани 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ХАРТА НА КЛИЕНТА