|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗОП

ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА И МОНТАЖ НА СЕДАЛКИ НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” - СО“.

ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА И МОНТАЖ НА СЕДАЛКИ НА СПОРТНИ ТЕРЕНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” - СО“.

Публична покана

Документация

Документация

Обособена позиция 1 с.Негован

Oбособена позиция 2 с.Доброславци

Oбособена позиция 3 с.Мировяне

Oбособена позиция 4 с.Житен

Oбособена позиция 5 с.Кътина

Oбособена позиция 6 с.Подгумер

Oбособена позиция 7 с.Войняговци

Oбособена позиция 8 с.Локорско

Oбособена позиция 9 с.Кубратово

Oбособена позиция 10 с.Чепинци

Oбособена позиция 11 с.Балша

Oбособена позиция 12 кв.Гниляне

Обособена позиция 13 ул.Брезова гора, кв.Курило

Протокол

Договори (.zip)

Информация за освобождаване на гаранциите за участиев процедурата

Приложения към договори (.zip)

Информация за плащане по сключен и договори за детски площадки

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА