Дирекция „Социални дейности” ще проведе открита среща с жителите на село Световрачане

Дирекция „Социални дейности” към Столична община ще проведе открита среща с жителите на село Световрачане във връзка с цялостното функциониране на новоизградения „Клуб на инвалида и пенсионера”.

 

 

Срещата ще се проведе на 29. март (четвъртък) 2012 година от 18:00 часа в сградата на новоизградения „Клуб на инвалида и пенсионера”, с. Световрачане. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА