Провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за ИПР- улица с о.т.784 а – до о.т.780 ; ИПР на УПИ ХХІХ-„за озеленяване” от кв.152 и на УПИ ХХVІІ-„за ОДЗ” от кв.153; ПРЗ на УПИ VІ-1025,1026 от кв.153-А, м. „кв.Гниляне”

Вижте обявата ТУК!

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА