Кметът на район „Нови Искър” внесе предложение за удължаване на маршрута на автобусна линия № 26 до метростанция „Обеля”

Кметът на район „Нови Искър” г-жа Даниела Райчева внесе за разглеждане свое мотивирано предложение до председателя на постоянната комисия „Транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението” при Столичен общински съвет г-н Радослав Тошев за удължаване на маршрута на автобусна линия № 26 в два участъка до кв. Гниляне и до метростанция „Обеля”, с мотива че освен жителите на кварталите Курило, Кумарица и Славовци също и живеещите в Изгрев и Гниляне трябва да имат директна и удобна транспортна връзка.

 

Г-жа Райчева мотивира предложението си с аргументите, че към този момент за гражданите на район „Нови Искър” липсва ефективна връзка с линиите на метрото, а броят на работещите и учещи в град София жители на район „Нови Искър” е изключително голям.

 

Предложение на г-жа Даниела Райчева до ПК „Транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението” при СОС

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА