|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., в рамките на четири дни, считано от 7 юни 2016 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, както следва:

На 07 юни 2016 г. от 18.00 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените социални асистенти.

Списък на социалните асистенти, които задължително трябва да присъстват може да видите тук.

На 08 юни 2016 г. от 18.00 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените домашни помощници.

Списък на домашните помощници, които задължително трябва да присъстват може да видите тук.

На 09 и 10 юни 2016 г. от 18.00 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените лични асистенти.

Списък на личните асистенти, които задължително трябва да присъстват на 09 юни 2016 г. може да видите тук.

Списък на личните асистенти, които задължително трябва да присъстват на 10 юни 2016 г. може да видите тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА