|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 29, 30 и 31 август 2016 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Срещите бяха провеждани от психоложката, г-жа Галина Чиренска. Тя фокусира върху работата с лични преживявания, спомени и случки от настоящето или миналото, свързани с актуалната за участниците ситуация на грижа за близък човек. Чрез различни арттерапевтични методи и техники беше насърчен скрития потенциал за самопомощ, който се открива у всеки участник. По пътя на творческото занимание, на участниците беше дадена възможност в защитеното пространство на групата да обърнат поглед към себе си, семейството, болестта, начините на реагиране и наличните у всеки индивид и всяко семейство ресурси за справяне.

 

Снимки можете да разгледате тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА