СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ - График - м. МАЙ 2017 г.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Г Р А Ф И К

м. МАЙ 2017 г.


за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община от мобилен екип на Център за градска мобилност

  1. На 26.05.2017 г. /петък/ кв. Курило от 10:00 часа до 12:00 часа. Помещението се намира в Пенсионерски клуб – центъра кв. Курило, ул. Искърско дефиле №259. 
  1. На 26.05.2017 г. /петък/ с. Мировяне от 13:00 часа до 15:00 часа. Помещението се намира в сградата на кметство Мировяне, ул. Любимец №1
  1. На 30.05.2017 г. /вторник/ с. Световрачене от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Клуб на пенсионерите и инвалидите, с. Световрачене, ул. Софийска №25;

Изготвил графика след съгласуване с ЦГМ:

Н. Мирчева

19.05.2017 г.

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА