Обяви за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

 

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017г. до 19.09.2017 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА