|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 30 юни 2017 г., от 13.30 ч. и от 15.30 ч., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Темата на поредната среща от груповата психологическа подкрепа беше „Хронични болести и емоционално здраве”. Тя беше посветена на начините, по които семейството и приятелите могат да окажат емоционална подкрепа ба близък с хронично заболяване. Бяха разгледани типични чувства и емоции, които преживяват хронично болните. Под формата на ролева игра беше представена „Теория на лъжиците”, която пресъздава емоциите, през които преминава болния човек.

Снимки от срещата можете да видите тук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА