Пристройка /училищен бюфет и столова/ към 171 ОУ „Стоил Попов”

 

Район „Нови Искър“ стартира процедура съгласно Закона за обществени 
поръчки за избор на изпълнител на строеж „Пристройка /училищен бюфет и 
столова/ към 171 ОУ „Стоил Попов”, кв. Кумарица, гр. Нови Искър“. 
Обектът се финансира със средства от Специализирания общински 
приватизационен фонд, направление "Инвестиции и придобиване на ДМА", 
съгласно Решение №391 от 22.06.2017г. на Столичен общински съвет. С тези 
средства ще се построи сградата, ще се изпълнят всички довършителни 
работи, ще се изградят необходимите инсталации и ще се оборудва 
кухненския блок.

За обекта има издадено разрешение за строеж № 44 от 01.04.2015 г. на 
Главния архитект на район „Нови Искър“. Пристройката е с площ 202,20 
кв.м. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна 
монолитна скелетна, състояща се от плочи, колони и греди.

До 18.07.2017г. се приемат оферти за избор на изпълнител на обекта, след 
което ще се сключи договор за реализация на строежа.

Кметът на район "Нови Искър" Даниела Райчева и директорът на 171 ОУ 
"Стоил Попов" Канелия Костова проведоха среща с членове на родителското 
настоятелство на училището и преподаватели, като отговориха на въпроси 
във връзка с предстоящата реализация на този проект.

Галерия със снимки, можете да разгледате тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА