ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТ НА РЕМОНТ НА ПРЕЛЕЗ – С. СВЕТОВРАЧЕНЕ: ОТ 17 ЮЛИ (понеделник) 2017 г. ДО 21 ЮЛИ 2017 г. (петък) СЕ ПРОМЕНЯТ МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 22, 23 И 28

 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТ НА РЕМОНТ НА ПРЕЛЕЗ – С. СВЕТОВРАЧЕНЕ: ОТ 17 ЮЛИ (понеделник) 2017 г. ДО 21 ЮЛИ 2017 г. (петък) СЕ ПРОМЕНЯТ МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 22, 23 И 28

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА