ГРАФИК М.ЮЛИ 2017 Г. ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В КРАЙГРАДСКИТЕ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТ МОБИЛЕН ЕКИП НА ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Г Р А Ф И К

м. ЮЛИ 2017 г.

за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община от мобилен екип на Център за градска мобилност

 

 

 

  1. На 25.07.2017 г. /вторник/ с. Световрачене от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Клуб на пенсионерите и инвалидите, с. Световрачене, ул. Софийска №25;

 

  1. На 28.07.2017 г. /петък/ кв. Курило от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Пенсионерски клуб – центъра кв. Курило, ул. Искърско дефиле №259.

 

  1. На 28.07.2017 г.. /петък/ с. Мировяне от 13:00 часа до 15:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в сградата на кметство Мировяне, ул. Любимец №1

 

 

 

 

 

 

Изготвил графика след съгласуване с ЦГМ:

Н. Мирчева

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА